Stamgroepen

Omdat kinderen heel verschillend zijn, kunnen ze veel van elkaar leren. Dat is waarom wij met groepen van verschillende leeftijden werken. Een stamgroep bestaat uit drie jaargroepen. Het is de omgeving waarin het kind leert, werkt en leeft. 

In een stamgroep van de onderbouw zitten kinderen van groep 1 en 2. In de middenbouw zitten kinderen van de groepen 3, 4 en 5. En in de bovenbouw zitten kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. 

Het kind ervaart wat het betekent om de jongste, de middelste en de oudste in een groep te zijn. Vier à vijf kinderen van verschillende leeftijden werken aan dezelfde groepstafel. Het verschil in leeftijd zorgt voor een gevarieerde inbreng. De kinderen helpen elkaar en leren van elkaar. 

Iedere stamgroep heeft zijn eigen groepsruimte, het stamgroepslokaal, die samen met de kinderen wordt ingericht en beheerd. Zo leren ze verantwoordelijk te zijn voor de ruimte waarin zij leren, werken en leven.

Naast de stamgroep kennen we ook clusters. Een cluster is een samenstelling van een onder-, midden en bovenbouw stamgroep. Zo leert een kind uit groep 1 iets van een kind uit groep 4 of groep 8 of andersom. 

Klik hieronder op een bouw om te lezen wat er in de diverse stamgroepen gebeurt.