Opleidingsschool

Wij zijn een opleidingsschool van de HAN-Pabo. Dat betekent dat wij structureel stageplaatsen bieden aan studenten van de HAN-Pabo; propedeusestudenten (1ste jaars), studenten uit de kernfase (2e en 3e jaar), LIO-studenten (afstudeerfase), Pabo-ALO studenten en ALPO-studenten (universitaire studenten). Daarnaast bieden wij ook studenten van ROC het RijnIJssel de mogelijkheid om bij ons stage-ervaring op te doen als onderwijsassistent.

Sinds 2017 zijn wij een Opleidingsschool. Bij de opleidingsscholen ligt een grote nadruk op het doen van onderzoek. En dat is voor aankomende leraren een pre, want het uitvoeren van onderzoek op eigen school is tegenwoordig een steeds belangrijker instrument om het onderwijs en schoolbeleid mede te ontwikkelen.

Bij ons op school werkt Carolien Salari als schoolopleider. Carolien stuurt het opleidingsproces aan en heeft nauw contact met de mentoren (stagebegeleider in de klas), de docenten van de Pabo en andere schoolopleiders van Florēs onderwijs.

Wij hebben als team bewust gekozen om een opleidingsschool te zijn. Als team hechten wij er namelijk veel waarde aan om onze toekomstige collega's werkervaring op te laten doen in onze praktijk. Ons team is getraind in het mentorschap en heeft ervaring in het competentiegericht begeleiden van studenten. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om, via studenten en vakdocenten van de Pabo, de nieuwste kennis en inzichten in de school te halen voor verdere ontwikkeling en professionalisering.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Carolien Salari: carolien.salari@floresonderwijs.nl