Ons team

Wij werken met veel enthousiasme, gedrevenheid en deskundigheid samen aan het vormgeven van de leer- en leefgemeenschap binnen onze school. Onze teamleden zijn te bereiken onder: voornaam.achternaam@floresonderwijs.nl dus bijvoorbeeld een mail aan Linh (directeur) is linh.hermans@floresonderwijs.nl

Wij zien mail als een handig middel om elkaar met korte berichten te bereiken, absenties te melden, etc. De mail is géén middel om je ongenoegen over schoolse zaken te uiten.

Onze deuren staan meestal wagenwijd open waardoor het makkelijk is om een afspraak met de directie of teamleden te maken. Wij houden van persoonlijk contact dus loop gewoon even binnen bij de desbetreffende perso(o)n(en)

'Samenwerken speelt een grote rol. Ook voor ons als team. We kennen elkaar goed en weten wat we aan elkaar hebben. We delen de passie van ons vak en blijven leren. Dat maakt ons werk nog leuker!'

De groepsleiders

We werken met fulltime stamgroepsleiders en met duobanen, waar twee groepsleiders elkaar aanvullen in één groep. Zij zorgen voor een goede aansluiting van het pedagogisch- en didactisch handelen in een groep in de onderbouw, middenbouw of bovenbouw.

Kwaliteit Coördinator

Meta Blaauw, de kwaliteit coördinator ondersteunt de stamgroepsleiders bij het organiseren van effectieve hulp voor de kinderen in de stamgroep. Ze is medeverantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkelingen op school en houdt zij het overzicht over de algemene vorderingen op schoolniveau.

Directie

De directeur van de Heijenoordschool is Linh Hermans. 

Samen met de stamgroepsleiders en het ondersteunend personeel willen we jullie kind een onvergetelijke schooltijd bezorgen. In onze rijke en uitdagende leeromgeving willen we kinderen stimuleren zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.  In een fijn pedagogisch-sociaal klimaat leren onze kinderen bijzondere vaardigheden. Denk hierbij aan het leren samenwerken, planning van werk, creativiteit en flexibiliteit. Allemaal vaardigheden die kinderen in de maatschappij van de toekomst nodig hebben. Daarnaast besteden we ruim voldoende aandacht aan de basisvaardigheden.

’De deur van de directiekamer is bijna altijd open, kom gerust eens langs’ 

 

Linh Hermans

Directeur

linh.hermans@floresonderwijs.nl

Meta Blaauw

Kwaliteit coördinator

meta.blaauw@floresonderwijs.nl

Anke Smeets

Stamgroepleider Middenbouw

anke.smeets@floresonderwijs.nl

Barbera Jansen

Stamgroepleider Onderbouw

barbera.jansen@floresonderwijs.nl

Brigitte Eskes

Stamgroepleider Bovenbouw

brigitte.eskes@floresonderwijs.nl

Lucienne Hendriks

Stamgroepleider Onderbouw

lucienne.hendriks@floresonderwijs.nl

Jacqueline Wolters

Stamgroepleider Bovenbouw/ vertrouwenspersoon

jacqueline.wolters@floresonderwijs.nl

Dennis Besselink

Stamgroepleider Bovenbouw/ vertrouwenspersoon

dennis.besselink@floresonderwijs.nl

Anke Laudy

Stamgroepleider Middenbouw

anke.laudy@floresonderwijs.nl

Annemiek de Jong

Stamgroepleider

annemiek.dejong@floresonderwijs.nl

Christian Dauwerse

Stamgroepleider Bovenbouw

christian.dauwerse@floresonderwijs.nl

Jacqueline Ottervanger

Stamgroepleider Middenbouw

jacqueline.ottervanger@floresonderwijs.nl

Joke Jonkers

Stamgroepleider Onderbouw

joke.jonkers@floresonderwijs.nl

Nikki Rikken

Stamgroepleider Middenbouw

nikki.rikken@floresonderwijs.nl

Ingrid Bierman

Stamgroepleider Onderbouw

ingrid.bierman@floresonderwijs.nl

Manna Klaassen

Stamgroepleider Middenbouw

manna.klaassen@floresonderwijs.nl

Marit Trentelman

Stamgroepleider Middenbouw

marit.trentelman@floresonderwijs.nl

Karen Gonggrijp

Stamgroepleider Bovenbouw

karen.gonggrijp@floresonderwijs.nl

Marloes Joosten

Stamgroepleider Middenbouw

marloes.joosten@floresonderwijs.nl

Mick Maarschalkerweerd

Stamgroepleider Bovenbouw/ Zij-instroom

mick.maarschalkerweerd@floresonderwijs.nl

Ilana van Duuren

Onderwijsassistent

ilana.vanduuren@floresonderwijs.nl

Bauke Wijnja

Vakdocent muziek

brwijnja@gmail.com

Sebas Hengst

Event manager/Intermediair JF Sport & Cultuur, administratie

sebas.hengst@floresonderwijs.nl

Lisette Hagen

Schoonmaak

Richard Willemsen

Concierge

richard.willemsen@floresonderwijs.nl