Ons team

Wij werken met veel enthousiasme, gedrevenheid en deskundigheid samen aan het vormgeven van de leer- en leefgemeenschap binnen onze school. Onze teamleden zijn te bereiken onder: voornaam.achternaam@floresonderwijs.nldus bijvoorbeeld een mail aan Judith (directeur) is judith.vanderhidde@floresonderwijs.nl

Wij zien mail als een handig middel om elkaar met korte berichten te bereiken, absenties te melden, etc. De mail is géén middel om je ongenoegen over schoolse zaken te uiten.Onze deuren staan altijd wagenwijd open waardoor het makkelijk is om een afspraak met de directie of teamleden te maken. Wij houden van persoonlijk contact dus loop gewoon even binnen bij de desbetreffende perso(o)n(en)

'Samenwerken speelt een grote rol. Ook voor ons als team. We kennen elkaar goed en weten wat we aan elkaar hebben. We delen de passie van ons vak en blijven leren. Dat maakt ons werk nog leuker!'

De groepsleiders

We werken met fulltime stamgroepsleiders en met duobanen, waar twee groepsleiders elkaar aanvullen in één groep. Zij zorgen voor een goede aansluiting van het pedagogisch- en didactisch handelen in een groep in de onderbouw, middenbouw of bovenbouw.

Interne begeleiding

Meta Blaauw, de intern begeleider ondersteunt de stamgroepsleiders bij het organiseren van effectieve hulp voor de kinderen in de stamgroep en zij organiseert de diagnostiek bij kinderen met leer- en gedragsbelemmeringen. stamgroepsleiders in de bovenbouw. 

Ook is de intern begeleider medeverantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkelingen op school en houdt zij het overzicht over de algemene vorderingen op schoolniveau.

'Leerlingen doorlopen een onafgebroken ontwikkelingslijn. Dat vraagt van ons steeds aan te blijven sluiten bij het kind.'

Ondersteunend personeel

De administratief medewerker Francis Labrie, event manager Sebas Hengst en conciërge Richard Willemsen zijn onderdeel van ons team. Zij zorgen er op allerlei mogelijke manieren voor dat het bij ons op school allemaal soepel verloopt.

Directie

De directeur van de Heijenoordschool is Judith van der Hidde. 

Samen met de stamgroepsleiders en het ondersteunend personeel willen we jullie kind een onvergetelijke schooltijd bezorgen. In onze rijke en uitdagende leeromgeving willen we kinderen stimuleren zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.  In een fijn pedagogisch-sociaal klimaat leren onze kinderen bijzondere vaardigheden. Denk hierbij aan het leren samenwerken, planning van werk, creativiteit en flexibiliteit. Allemaal vaardigheden die kinderen in de maatschappij van de toekomst nodig hebben. Daarnaast besteden we ruim voldoende aandacht aan de basisvaardigheden.

’De deur van de directiekamer is bijna altijd open, kom gerust eens langs’ 

 

Team

Judith van der Hidde

Directeur

judith.vanderhidde@floresonderwijs.nl

Meta Blaauw

Intern begeleider

meta.blaauw@floresonderwijs.nl

Alina Vieverich

Leerkracht

alina.vieverich@floresonderwijs.nl

Anke Laudy

Leerkracht

anke.laudy@floresonderwijs.nl

Anke Smeets

Leerkracht

anke.smeets@floresonderwijs.nl

Annemiek de Jong

Leerkracht

annemiek.dejong@floresonderwijs.nl

Barbera Jansen

Leerkracht

barbera.jansen@floresonderwijs.nl

Brigitte Eskes

Leerkracht

brigitte.eskes@floresonderwijs.nl

Christian Dauwerse

Leerkracht

christian.dauwerse@floresonderwijs.nl

Dennis Besselink

Leerkracht

dennis.besselink@floresonderwijs.nl

Jacqueline Wolters

Leerkracht

jacqueline.wolters@floresonderwijs.nl

Jacqueline Ottervanger

Leerkracht

jacqueline.ottervanger@floresonderwijs.nl

Joke Jonkers

Leerkracht

joke.jonkers@floresonderwijs.nl

Lucienne Hendriks

Leerkracht

lucienne.hendriks@floresonderwijs.nl

Manna Klaassen

Leerkracht

manna.klaassen@floresonderwijs.nl

Nikki Rikken

Leerkracht

nikki.rikken@floresonderwijs.nl

Paula Brinkenberg

Leerkracht

paula.brinkenberg@floresonderwijs.nl

Iris Jacobs

Leerkracht

Ingrid Bierman

Leerkracht

Marit Trentelman

Leerkracht

Wilma van den Brand

Leerkracht

wilma.vandenbrand@floresonderwijs.nl

Ilana van Duuren

Onderwijsassistent

ilana.vanduuren@floresonderwijs.nl

Bauke Wijnja

Vakdocent muziek

brwijnja@gmail.com

Sebas Hengst

Administratie / Event manager/Intermediair JF Sport & Cultuur

sebas.hengst@floresonderwijs.nl

Francis Labrie

Administratief medewerker

francis.labrie@floresonderwijs.nl

Richard Willemsen

Concierge

richard.willemsen@floresonderwijs.nl

Lisette Hagen

Schoonmaak