Jenaparlement

Maandelijks vergadert de directie met het Jenaparlement over zaken die spelen in school of zouden kunnen gaan spelen.

Het Jenaparlement bestaat uit tien kinderen Een voorzitter en een secretaris.
Vanuit de midden- en bovenbouw is er door iedere stamgroep  een kind gekozen die zijn/haar stamgroep vertegenwoordigt.

De zaken zijn zeer divers zoals spelgedrag tijdens het buitenspelen, evaluatie van de projecten, wensen van kinderen, etc.
De uitkomsten hiervan worden daarna gedeeld met de stamgroepsleiders zodat iedereen op de hoogte is van wat er bij kinderen/stamgroepen speelt.
We vinden het belangrijk om de mening van kinderen over ons onderwijs te horen. Het werpt vaak een frisse blik op ons beleid.

Een vast onderdeel is de gezonde traktatie. Ieder kind maakt op toerbeurt een gezonde traktatie voor de andere kinderen van het Jenaparlement. Dit sluit naadloos aan op ons Voedingsplan wat wij hebben opgesteld.

Jenaparlementariërs

Linksachter: Filipa, Cato, Fiene, Mees, Marius en Elva
Linksvoor: Senne, Abel, Sam en Puck