Jenaparlement

Elke maand komt de directie samen met het Jenaparlement om te bespreken wat er speelt op school, of wat er zou kunnen gaan spelen. Het Jenaparlement is samengesteld uit tien kinderen, elk gekozen om hun stamgroep te vertegenwoordigen vanuit de midden- en bovenbouw.

De vergaderingen zijn heel divers en gaan over verschillende onderwerpen, zoals hoe er gespeeld wordt tijdens het buitenspelen, evaluaties van projecten, de wensen van de kinderen, en meer. Ook staat het thema burgerschap altijd op de agenda. De uitkomsten van deze vergaderingen worden gedeeld met de stamgroepsleiders, zodat iedereen op de hoogte is van wat er bij de kinderen en stamgroepen speelt.

We vinden het heel belangrijk om de mening van de kinderen te horen over ons onderwijs. Een vast onderdeel van de vergaderingen is dan ook een gezonde traktatie, waarbij ieder kind op toerbeurt een gezonde traktatie maakt voor de andere kinderen van het Jenaparlement.

Jenaparlement 2023-2024