Opbrengst en Resultaten

Volgen van de leerprestaties en uitstroom VO

Om de leerprestaties van de kinderen nauwkeurig te kunnen volgen, hanteren wij, zoals eerder aangegeven, op school het Cito - leerlingvolgsysteem. Deze Cito toetsen nemen we in de groepen 1 t/m 8 één of tweemaal per jaar af volgens een toetskalender. Het toetsen heeft een tweeledig doel: enerzijds geven ze voor elk kind het niveau voor alle cognitieve vakken aan en anderzijds bieden zij het team objectieve uitgangspunten om het eigen onderwijs te evalueren. De evaluatie gebruiken we om vast te stellen waar we ons onderwijs maar tevens onszelf als team, verder kunnen ontwikkelen en verbeteren om beter aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen op onze school. In onderstaande tabel is de uitstroom naar het soort voortgezet onderwijs weergegeven van de afgelopen jaren.


Top 3 van aandachtspunten en complimenten.

 

Uitslagen onderzoeken

Wat fijn om te zien dat zoveel ouders en kinderen de moeite hebben genomen om de tevredenheidsonderzoeken in te vullen. Hieronder staat de Top Drie van:

+pluspunten en;-verbeterpunten. Bij de ouders gaat het om percentages en bij de kinderen om cijfers.

We gaan de aankomende twee jaar weer hard aan de slag om alle kritische punten te verbeteren en de pluspunten te behouden. Nogmaals: hartelijk dank!

Ouder Tevredenheids Onderzoek (OTO)

+  

Pluspunten van onze school

 

-

Verbeterpunten op onze school

  

Contact met medewerkers (98%)

     Veiligheid op weg naar school (53%)

Veiligheid op school (94%)

     Uitdaging (16%)

Opvoedkundige aanpak (94%)

     Sfeer en inrichting schoolgebouw (15%)

 

Leerling Tevredenheid Onderzoek (LTO)

We hebben een prachtig rapport van de kinderen gekregen. De cijfers die gegeven zijn, zijn uitzonderlijk hoog. Toch is er wel een onderdeel dat relatief lager scoort dan de andere onderdelen. Dat gaat over de school. 

Pluspunten school

Relatief lagere scores

Uitleg (9,1)

Leuke klas (7,2)

Hulp (9,0)

School (7,8)

Regels (8,7)

Omgang met kinderen (7,8)


Tabel van de eindscores

jaar

aantal lln.

ondergrens

ongecorrigeerde eindtoetsscore 

bovengrens

2017

35

535,1

538,1

539.1

2018

40

535.1

538.2

539,1

2019

41

-

537,1

-

202029   
202145 538,6-

In het schooljaar 2019 is het landelijk gemiddelde 535,7
In het schooljaar 2020 is er geen landelijke Eindtoets afgenomen i.v.m. corona
In het schooljaar 2021 is het landelijk gemiddelde 534,5

Uitstroom (percentages)

Uitstroom

2019

2020

2021

Aantal ll’n

42

29

45

Praktijk Onderwijs

-

-

-

Vmbo + LWOO

-

-

-

Vmbo b

-

-

-

Vmbo b/k

2 %

6 %

2 %

Vmbo k

4 %

13 %

 -

Vmbo gt

-

-

-

Vmbo t

 15 %

13 %

13 %

Vmbo t/Havo

15 %

12 %

7 %

Havo

27 %

20 %

31 %

Havo/Vwo

24 %

13 %

11 %

Vwo

19 %

23 %

36 %