Opbrengst en Resultaten

Volgen van de leerprestaties en uitstroom VO

Om de leerprestaties van de kinderen nauwkeurig te kunnen volgen, hanteren wij, zoals eerder aangegeven, op school het Cito - leerlingvolgsysteem. Deze Cito toetsen nemen we in de groepen 1 t/m 8 één of tweemaal per jaar af volgens een toetskalender. Het toetsen heeft een tweeledig doel: enerzijds geven ze voor elk kind het niveau voor alle cognitieve vakken aan en anderzijds bieden zij het team objectieve uitgangspunten om het eigen onderwijs te evalueren. De evaluatie gebruiken we om vast te stellen waar we ons onderwijs maar tevens onszelf als team, verder kunnen ontwikkelen en verbeteren om beter aan te sluiten bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van de kinderen op onze school. In onderstaande tabel is de uitstroom naar het soort voortgezet onderwijs weergegeven van de afgelopen jaren.

Tabel van de eindscores

jaar

aantal lln.

ondergrens

ongecorrigeerde eindtoetsscore 

bovengrens

2017

35

535,1

538,1

539.1

2018

40

535.1

538.2

539,1

2019

41

-

537,1

-

202029   
202145 538,6-

In het schooljaar 2019 is het landelijk gemiddelde 535,7
In het schooljaar 2020 is er geen landelijke Eindtoets afgenomen i.v.m. corona
In het schooljaar 2021 is het landelijk gemiddelde 534,5

Uitstroom (percentages)

Uitstroom

2019

2020

2021

Aantal ll’n

42

29

45

Praktijk Onderwijs

-

-

-

Vmbo + LWOO

-

-

-

Vmbo b

-

-

-

Vmbo b/k

2 %

6 %

2 %

Vmbo k

4 %

13 %

 -

Vmbo gt

-

-

-

Vmbo t

 15 %

13 %

13 %

Vmbo t/Havo

15 %

12 %

7 %

Havo

27 %

20 %

31 %

Havo/Vwo

24 %

13 %

11 %

Vwo

19 %

23 %

36 %