Opvang van kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar

Peuterspeelzaal Aventurijn

In onze school is de peuterspeelzaal Aventurijn gehuisvest. Onze Jenaplanvisie en die van deze antroposofisch getinte peuterspeelzaal hebben veel raakvlakken als het gaat om de ontwikkeling van kinderen. 

De peuter zet zijn eerste stapjes naar bewustwording van zichzelf en naar zijn/haar relatie met de buitenwereld. Het kind gaat 'Ik' zeggen en is langzamerhand in staat om relaties aan te gaan met andere kinderen. Wij bieden de kinderen een veilige en rustige omgeving waar hun een ruime “oefensituatie” aangeboden wordt met veel ritme en regelmaat, maar ook de nodige afwisseling

Aventurijn biedt aan alle kinderen, tussen de 2 en 4 jaar, een fijne plek om te spelen; een plek waar het kind andere kinderen kan ontmoeten en waar het zich in vrijheid kan en mag ontwikkelen. De groepen bestaan uit 13-14 kinderen per ochtend/middag.

Peuteropvang Zand op de Mat


De peuteropvang biedt opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar en is gevestigd in wijkgebouw
de Calluna naast de Heijenoordschool.
We gaan iedere dag naar buiten en genieten van de verschillende seizoenen. De prachtige
speeltuin biedt uitdaging om te klimmen, te klauteren, te fietsen en uren met zand en water
te spelen. Binnen richten we ons op het vrije spel. We richten elke maand een themahoek in
met bijpassende materialen, waar de peuters op kunnen gaan in hun fantasiespel. Daarnaast
zingen we liedjes, lezen we veel boeken voor, en wordt er geknutseld, gebouwd, geschilderd
en gepuzzeld.
We hechten veel waarde aan een prettig en veilig pedagogisch klimaat. Met een vast, klein
team scheppen we een fijne sfeer waar een respectvolle benadering uitgangspunt is.

Peuter-jonge schoolkindgroep Zand op de Mat


Op woensdag- en vrijdagmiddag is het feest! We bieden opvang aan kinderen van 3 jaar t/m
groep 3 in onze gemengde peuter- jonge schoolkind groep. We lunchen gezellig samen aan
tafel en gaan daarna naar buiten. We gaan op bezoek bij de zorgboerderij, we voetballen,
bouwen een tent in de tuin en stampen door de hoge plassen. Binnen bakken we
havermoutkoeken, maken we schilderijen en lezen we voor: de middag is altijd te kort.

VSO Zand op de Mat


In De Calluna bieden we voorschoolse opvang aan kinderen die naar de Heijenoordschool
gaan. Brengen kan vanaf 7.30 uur. We ontbijten en brengen de kinderen lopend naar school.

Opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar

De Heijenoordschool heeft een samenwerkingsverband met de SKAR, Partou, Montessori BSO en Zand op de mat voor de buitenschoolse opvang (BSO). 

Opgeven van je kind voor de BSO doe je rechtstreeks bij SKAR , Partou , Montessori BSO . Als school staan wij los van deze organisaties. We bieden soms de ruimte maar staan los van de organisatie(s). Het aan- en afmelden van je kind is een eigen keus. Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de opvang. Houd onze agenda dus altijd goed in de gaten.

BSO Heksenbos SKAR

Na schooltijd breekt het moment aan om van vrije tijd te genieten. Het ene kind is moe en wil het liefst alleen zijn, de ander bruist van de energie. Daar waar de locatie van de buitenschoolse opvang het toelaat, wordt het specifieke aanbod voor kinderen van 4 tot 7 jaar en kinderen van 7 tot 13 jaar gecreëerd. Hiermee kan worden ingespeeld op de behoeften van de kinderen. Buitenschoolse opvang is een ander woord voor vrije tijd. En vrije tijd is leuk!

In Arnhem Noord bieden we naschoolse opvang op locatie Heksenbos. Deze BSO locatie is gevestigd in de Heijenoordschool in schoolgebouw H2O.

BSO Heksenbos is een kleine kinderopvang locatie voor kinderen in de leeftijd van 4 - 8 jaar. Op Heksenbos hebben ze een ruimte met allemaal verschillende hoeken. Ze kunnen gebruik maken van de tuin van school en van de tuin tussen Heksenbos en Houtveste. Deze laatste is een natuurbelevingstuin. Naast een fietspad, een zandbak en verschillende speeltoestellen, vinden de kinderen hier een grote trampoline en een pannaveldje .         

BSO Partou         

In de ruimte in buurthuis de Calluna vangen ze je kind buiten schooltijd op. Hier kan je kind heerlijk spelen in de binnenspeelruimte of koken in de keuken. Buiten is meer dan genoeg ruimte voor sport en spel: zwieren aan de kabelbaan, een driepunter scoren op het basketbalveld of speuren in het bos!

Daarnaast zitten ze ook  heel bijzonder in een blokhut. Dat past goed bij de bosrijke omgeving waarin ze gevestigd zijn. Ze hebben dan ook veel aandacht voor de natuur. Als ze niet buiten zijn doen ze binnen leuke dingen, zoals koken, timmeren en zagen, dansen en zingen, tekenen en knutselen. 

Montessori: Locatie sonsbeek

Graag willen wij ons aan u voorstellen.
gelegen aan de Amsterdamseweg 100, vindt u onze opvang. Het is een prachtige locatie met een grote tuin.

Naast onze dagopvang hebben wij ook een BSO locatie in hetzelfde pand.
De BSO is geopend op maandag, dinsdag en donderdag. Wij halen de kinderen van school op met een busje.

Het werken met de Montessori visie houdt in dat wij uitgaan van het kind zelf,

“leer mij het zelf te doen”.

 

Lees meer