Aanmeldprocedure


Vrijblijvende afspraak

Heb je interesse in onze school? Maak dan vrijblijvend een afspraak. Je krijgt persoonlijk informatie over het Jenaplanonderwijs en een rondleiding door de school zodat je de sfeer van ons onderwijs kunt proeven. Stuur een mailtje naar info.heijenoord@floresonderwijs.nl of maak telefonisch een afspraak 026-4450676. Je afspraak zal dan zijn met Linh Hermans, onze directeur.

Aanmelden 

Mocht je na het kennismakingsgesprek en de rondleiding besluiten dat de Heijenoordschool een geschikte school voor je kind is, dan kun je je kind aanmelden. Als er al een broertje of zusje van je kind bij ons op school zit, kun je het ingevulde formulier direct mailen, zonder rondleiding  en/of kennismakingsgesprek.

Mijn kind is nog geen drie: zie knop 'Vooraanmelding'

Onder de knop 'Vooraanmelding' vind je het formulier dat digitaal ingevuld kan worden. Dit formulier mail je naar info.heijenoord@floresonderwijs.nl Het mag ook bij ons op school gebracht worden of per post verstuurd. Je krijgt binnen drie werkdagen een mailtje dat je vooraanmelding binnen is en dat wij weer contact met je opnemen op het moment dat je kind drie is geworden (met uitzondering van de schoolvakanties). Bij het drie jaar worden van je kind gaat de procedure van start, zoals bij de aanmelding vanaf drie jaar.

Mijn kind is drie jaar: zie knop 'Aanmelding'

Onder de knop 'Aanmelding' vind je het formulier dat digitaal ingevuld kan worden. Dit formulier mail je naar info.heijenoord@floresonderwijs.nl Het mag ook bij ons op school gebracht worden of per post verstuurd. Je krijgt binnen drie werkdagen een mailtje dat je aanmelding binnen is (met uitzondering van de schoolvakanties). Vanaf dat moment gaan wij volgens de volgende procedure te werk:

De school gaat een onderzoek doen naar de onderwijsbehoefte van het kind. Hiervoor nemen wij contact op met eventuele peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of school waar je kind op dit moment op zit. Soms is aanvullende informatie van ouders fijn om te hebben. Wij doen dit om goed in kaart te brengen of wij aan de onderwijsbehoefte kunnen voldoen en ook om het kind zo goed mogelijk in te kunnen delen in een stamgroep. Deze onderzoeksperiode heeft een wettelijk termijn van 6 weken (of korter) met een mogelijke verlenging van 4 weken.

Soms blijkt het in de praktijk zo te zijn dat plaatsing bij ons niet mogelijk is, omdat de onderwijsbehoefte van het kind meer van ons vraagt, dan dat we kunnen bieden. Dit is niet fijn, maar om hier zo transparant mogelijk in te zijn beschrijven we in ons SchoolOndersteuningsPlan (SOP) zo goed mogelijk wat wij wel kunnen bieden en zijn we open in gesprekken naar ouders.

Bij definitieve inschrijving

Je krijgt het intakeformulier van de administratie gemaild met de vraag deze (digitaal) in te vullen en naar ons terug te sturen (mail/post/persoonlijk langsbrengen). Jullie krijgen als ouders ook belangrijke informatie van ons (Onderbouwboekje, kaart met praktische informatie).

Wennen in de stamgroep

Je kind wordt ingedeeld in een stamgroep en we sturen jullie (ongeveer 4-6 weken voordat je kind 4 wordt) een kaartje met daarop de eerste dag van de kennismaking. Een vijftal ochtenden bezoek je samen met je kind de school, in overleg met de stamgroepsleider. Als je kind vier jaar is komt hij of zij regulier naar school.

Wij raden aan om te starten met halve dagen. Je kind heeft zoveel indrukken te verwerken in die 'grote school' dat wij een rustig begin adviseren. In overleg met de stamgroepsleider kan een introductie-traject worden uitgezet.