Aanmeldformulier*  Heijenoordschool

Ben je na het kennismakingsgesprek en de rondleiding enthousiast en wil je je kind aanmelden voor de Heijenoordschool? Vul dan onderstaand formulier in**. 

Mocht het versturen via onderstaand formulier niet lukken** . laat dit dan via de mail weten: info.heijenoord@floresonderwijs.nl  Je kunt altijd gebruik maken van het formulier: Google Form aanmelden.

De browser Safari, veelal gebruikt op Apple Devices, kan mogelijk niet werken voor dit formulier. Sorry voor dat ongemak. Gebruik in dat geval het formulier Google Form aanmelden op deze pagina of neem contact met ons op.

Wij delen onze nieuwe kinderen in op basis van de stamgroepsverhouding (aantal jongens | meisjes, aantallen totaal stamgroepen, etc.) Voorkeuren voor een bepaalde stamgroep of stamgroepsleider wordt dus niet per definitie gehonoreerd. 


* Let op: Dit betreft een Aanmeldformulier en geen Inschrijfformulier. De daadwerkelijke inschrijving vindt plaats na een kennismakingsgesprek en een rondleiding. Wij stellen het zeer op prijs wanneer je je kind meeneemt tijdens de rondleiding. Het onderwijs door de ogen van een kind zegt veel.

** De velden met een  *  zijn verplichte velden. Deze informatie hebben we nodig voor onze verplichte basisadministratie. Wij gaan uiterst zorgvuldig en met precisie om met persoonsgegevens. We houden ons aan de  richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 

 

Aanmeldformulier Heijenoordschool

Dit is het eerste nummer wat gebeld dient te worden m.b.t. het kind. Laat te allen tijde ook een noodnummer bij de groepsleerkracht achter.
Je vindt het Burgerservicenummer op o.a. het paspoort, identiteitskaart of zorgpas.
Indien je kind extra ondersteuning nodig heeft of de school schat in dat mogelijk extra ondersteuning nodig is, dan neemt de school contact met je op voordat je kind definitief wordt ingeschreven. Een informatiebrief vind je op de website www.swv-passendwijs.nl onder informatie voor ouders.
Geen digitale handtekening? Deze aanmelding op school ondertekenen kan ook.