Ouderbijdrage- en overblijfbijdrage


Vrijwillige Ouderbijdrage 

Wij ontvangen vanuit de Overheidsgelden geld om in te zetten voor personeel, huisvesting, schoolmaterialen zoals boeken en schriften, e.d.

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor allerlei extra activiteiten zoals sinterklaas, kerst, schoolreisjes, onderhoud aan de onderWIJStuin en nog veel meer. 

De bijdrage is per kind per schooljaar (voor kinderen die later instromen wordt de hoogte van deze bijdrage aangepast). De hoogte van de ouderbijdrage wordt ieder schooljaar door de MR vastgesteld. 

Vrijwillige Overblijfbijdrage

Op onze school hanteren wij een continurooster. Alle kinderen eten en spelen tijdens de pauze op school.

Wij beschikken over de luxe dat wij dit zelf kunnen organiseren en geen gebruik maken van veelal dure professionele tussenschoolse organisaties, deze vragen vaak honderden euro's per jaar aan de ouders om het te realiseren.
Bij ons op school hebben we de zogenaamde "pleinwachtouders", hierdoor kunnen wij de kosten per kind per jaar érg laag houden te weten €12,50

Van deze vergoeding worden de pleinwachtouders betaald. Sommige ouders willen hier geen vergoeding voor en doneren het aan de kinderen om bijvoorbeeld nieuw buitenspeelmateriaal of nieuw ontdekkingsmateriaal voor de onderWIJStuin aan te schaffen..

Wil je ook "pleinwachtouder" worden? Meld je aan bij alina.vieverich@floresonderwijs.nl voor meer informatie. Hulp is altijd erg welkom!

Gelrepas

Wanneer ouders recht hebben op de Gelrepas, kunnen ze dat aangeven bij de directie. Wij ontvangen de ouderbijdrage dan via de betrokken instantie. Omdat dit ieder jaar verschilt verzoeken we dit telkens aan het begin van het nieuwe schooljaar aan te geven. De Gelrepas dekt de kosten voor de ouderbijdrage. De Gelrepas moet door de ouders zelf aangevraagd worden daar hebben wij geen invloed op.

Stichting Leergeld | Wat kun je aanvragen?

Stichting Leergeld Arnhem Renkum Rheden stelt zich ten doel om kinderen uit de gemeentes Arnhem Renkum en Rheden de mogelijkheid te bieden om mee te doen. Daartoe verschaffen wij o.a. een fiets en/of een laptop. Daarnaast ondersteunen wij -deels- de kosten om deel te nemen aan schoolkampen, -excursies en andere schoolactiviteiten. In voorkomende gevallen kunnen kinderen ook een beroep doen op Leergeld voor het lidmaatschap van een sportclub, muziekles of kunstzinnige vorming of scouting.

KINDPAS Arnhem

Vanaf heden kunt u de Kindpas voor de gemeente Arnhem weer aanvragen.
Heeft u kinderen in de leeftijd van 6 t/m 17 jaar en denkt u hiervoor in aanmerking te komen?
Meld u dan aan via onze website of stuur een mail naar kindpasarnhem@leergeldarnhem.nl
Kijk ook op de speciaal op deze website aangemaakte pagina: Kindpas Arnhem

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! We zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Wij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoe werkt het?

  1. De aanvraag voor een bijdrage wordt gedaan door de intermediair van onze school of via het wijkteam. Bij ons op school hebben wij een intermediair aangesteld te weten Sebas Hengst. Hij is te bereiken op het e-mailadres sebas.hengst@floresonderwijs.nl ;
  2. De intermediair doet, in overleg met jou, een aanvraag;
  3. De intermediair hoort vaak binnen 3 weken of de aanvraag goedgekeurd is en laat dit je dat weten;
  4. Na goedkeuring kun je je kind aanmelden bij de sportclub, dansschool of andere organisatie waar je kind op les wil;
  5. Wij betalen de contributie of het lesgeld direct aan de sportclub/lesgever. Je ontvangt zelf geen geld.

Let op: Er moet ieder jaar een nieuwe aanvraag gedaan worden.

Wist je dat je ook een aanvraag kunt doen voor bijvoorbeeld schoolspullen of een verjaardagsbox? Ga naar samenvoorallekinderen.nl.