Medezeggenschapsraad

De MR van de Heijenoordschool is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de docenten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het onderwijs, het welzijn van de leerlingen, het personeel, de organisatie, de communicatie. 

De rol van de MR

We communiceren daarover met de directie en onze achterbannen. Wij opereren procesgericht, open en met kennis van zaken. De rol die wij spelen ten aanzien van de speerpunten uit het Jaarplan is initiërend en ten aanzien van de andere onderwerpen, zoals voorgenomen besluiten, vooral participerend. Soms acteren we ook controlerend en maken we gebruik van het uitoefenen van advies- en instemmingsrecht.

De leden van de MR zijn per mail te bereiken voor vragen of opmerkingen.

Oudergeleding

Marieke Pronk                        marieke_pronk@yahoo.com  (voorzitter)

Bastiaan Buurman                 bbuurman80@gmail.com 

Mark Veldpape                       mark.veldpape@gmail.com 

Wouter Beens                         wtrbeens@gmail.com

Personeelsgeleding

Manna Klaassen                   manna.klaassen@floresonderwijs.nl

Luciënne Hendriks               lucienne.hendriks@floresonderwijs.nl

Annemiek de Jong               annemiek.dejong@floresonderwijs.nl

Dennis Besselink                  dennis.besselink@floresonderwijs.nl

Jaarverslag 2020-2021

Agenda MR-vergadering/Notulen MR-vergadering