Medezeggenschapsraad

De MR van de Heijenoordschool is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de docenten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het onderwijs, het welzijn van de leerlingen, het personeel, de organisatie, de communicatie. 

De rol van de MR

We communiceren met de directie en onze achterbannen. Wij opereren procesgericht, open en met kennis van zaken. De rol die wij spelen ten aanzien van de speerpunten uit het Jaarplan is initiërend en ten aanzien van de andere onderwerpen, zoals voorgenomen besluiten, vooral participerend. Soms acteren we ook controlerend en maken we gebruik van het uitoefenen van advies- en instemmingsrecht.

De individuele leden van de MR zijn per mail te bereiken voor vragen en- of opmerkingen. Voor algemene vragen aan de MR: mr.heijenoord@floresonderwijs.nl

In het kader van de WOB (Wet Openbaar Bestuur) bestaat er altijd de mogelijkheid voor ouders een vergadering of een (algemeen) gedeelte van een vergadering bij te wonen. Mocht je hier gebruik van willen maken laat dat dan weten via de secretaris Dennis Besselink. Hij zal je dan schriftelijk uitnodigen. Geef, indien mogelijk, aan in welk gedeelte van de vergadering je geïnteresseerd  bent.

De directeur is alleen bij het algemene gedeelte van de vergadering aanwezig.
 

Oudergeleding

Marieke Braakhekke-Pronk      marieke_pronk@yahoo.com  (voorzitter)

Nataschenka le Clercq                n.le.clercq@hotmail.com

Safae Bouaazi                                safaebouaazi@gmail.com

Wouter Beens                               wtrbeens@gmail.com

Personeelsgeleding

Manna Klaassen                            manna.klaassen@floresonderwijs.nl

Luciënne Hendriks                        lucienne.hendriks@floresonderwijs.nl

Annemiek de Jong                       annemiek.dejong@floresonderwijs.nl

Dennis Besselink                          dennis.besselink@floresonderwijs.nl (secretaris)

 

Boven vrnl: Wouter Beens, Nataschenka le Clercq, Marieke Braakhekke-Pronk en Luciënne Hendriks
Onder vrnl: Safae Bouaazi, Annemiek de Jong, Manna Klaassen en Dennis Besselink.

 

 

Werkplan 2023 | 2024

Jaarverslag 2022 | 2023

Werkplan 2022 | 2023

Jaarverslag 2021 | 2022

Agenda MR-vergadering/Notulen MR-vergadering 2023 | 2024