Schooltijden

 

Maandag, dinsdag en donderdag:

 

 

Woensdag en vrijdag:

OB: 08.30 uur - 14.45 uur OB: 08.30 uur - 12.30 uur
MB | BB: 08.20 uur - 14.35 uur MB | BB: 08.20 uur - 12.20 uur

Op beide locaties mogen kinderen en ouders tien minuten voor aanvang naar binnen. Wanneer het regent, mogen de kinderen eerder naar binnen. Ouders van de onderbouw brengen hun kind, als ze dat willen, in de ochtend in het lokaal. Na schooltijd wachten ouders buiten. Na schooltijd zijn de ouders van de kinderen van de midden- en bovenbouw welkom om in de groepen te komen kijken. Kinderen die met de fiets naar school komen, kunnen deze wegzetten in de fietsenstalling. Op de schoolpleinen mag niet gefietst worden!
 

Continurooster

Alle kinderen op de Heijenoordschool blijven tussen de middag op school. Ze eten in hun eigen groep en hebben daarna een half uur pauze. Deze vorm van ‘overblijven’ maakt een wezenlijk onderdeel uit van het
Jenaplanonderwijs. In de pauze spelen alle kinderen (van beide locaties) buiten op het plein, het veld of in het survivalbosje. In de zomermaanden mogen ze de onderWIJStuin bezoeken. En bij slecht weer blijven de kinderen binnen.

Pleinwacht

Ook de stamgroepsleiding heeft een half uur pauze, het toezicht tijdens de pauze wordt daarom verzorgd door 7 ‘pleinwachten’: 5 ouders en 2 personen uit het schoolteam.

Schoolreglement

Wij vinden goed sociaal gedrag erg belangrijk. De afspraken die we daarvoor hebben gemaakt gelden voor de kinderen, ouders, leerkrachten en alle andere bij school betrokken mensen.