Ga je mee naar buiten?

Jij bent uniek

Hoofd, hart & handen

Doelgericht ontwikkelen

Leuk dat je komt kijken op onze site

Met deze site willen we je graag meenemen in de sfeer van onze school, onze visie, onze werkwijze en onze kracht.

De Heijenoordschool is een openbare basisschool voor Jenaplanonderwijs. Met veel plezier en expertise begeleiden we onze kinderen de wereld te ontdekken. Dat doen we met een enthousiast team van deskundige, maar bovenal betrokken, stamgroepsleiders, onderwijsondersteunend personeel en een vakdocent muziek.

Een goed pedagogisch klimaat in een veilige omgeving is de kern, de kracht en de opdracht van ons jenaplanonderwijs.
Daarnaast laten we de kinderen door middel van onze projecten kennis opdoen van de zaak- en creatieve vakken in relatie tot het gekozen onderwerp. Deze kennis delen we met elkaar door middel van gezamenlijke vieringen, waarbij ouders van harte uitgenodigd worden. Onze school beschikt over een, goed uitgerust en ruim, theater. Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs.


Wijsheid begint bij verwondering

(Socrates)

We hopen dat je op onze site de informatie vindt die je nodig hebt om een keuze te maken voor een goede basisschool voor je kind. Mocht je nog wat missen op deze site of heb je vragen | suggesties | aan- opmerkingen (kritiek is gratis advies) stuur dan een mailtje naar: sebas.hengst@floresonderwijs.nl

Je bent van harte welkom!

Namens ons team, met vriendelijke groet.

Judith van der Hidde
Directeur Heijenoordschool


Voor algemene vragen over bijvoorbeeld het maken van een (kennismakings) afspraak zijn wij altijd via mail te bereiken: sebas.hengst@floresonderwijs.nl


 


 

'Jij bent uniek'

In een fijn sociaal pedagogisch klimaat willen we kinderen een sublieme start geven voor hun verdere leven.  Kinderen leren hun kwaliteiten te benoemen en in te zetten.

En met elkaar bereik je meer dan ieder voor zich. Dat ervaren wij elke dag. Mooi om te zien wat er in de samenwerking met de inzet van ieders unieke kwaliteiten kan ontstaan.


Tunnel schilderen: Kom je helpen?

Tunnel verven “kom je helpen?”. Misschien hebben jullie meegekregen dat 't Huukske alwéér  een mooie samenwerking is aangegaan in de wijk! Ook onze hele middenbouw doet hieraan mee!
Samen met 'KunstMetMekaar' word de tunnel tussen het Dorp en de Sterrenberg/Hoogkamp fleurig beschilderd met eigen ontwerpen van bewoners en kinderen met en zonder beperking uit de omringende wijken.
Afgelopen woensdag zijn er al een heleboel creatieve en enthousiaste kinderen begonnen met het aanbrengen van een grondlaag op de muren van de tunnel. 
Vanaf vrijdag 14 mei gaan we tussen 13.00 en 17.00 uur verder met de grote basisvlakken schilderen zodat daarna de kinderen hun kunstwerken kunnen gaan aanbrengen.
Komen jullie ons en de kids helpen? Elk uurtje dat je zou kúnnen/willen helpen is mooi meegenomen!". Meld je aan via: Huukske.calluna@gmail.com of loop gewoon even langs!!


Schoolproject onderWIJStuin en schoolomgeving: Tóch een beetje de bioscoop in!!

In onze planning van ons Schoolproject: De onderWIJStuin en schoolomgeving wilde we met de hele middenbouw een bezoek afleggen om in Filmtheater Focus de film: De SCHOOLTUIN te gaan bekijken.
DE SCHOOLTUIN is een film gedraaid door de ogen van een groep kinderen die een jaar aan de slag gaan met het verbouwen van hun eigen groenten en bloemen. 
Filmmaker EMS FILMS heeft het initiatief genomen om een documentairefilm te maken over ‘de schooltuin’. EMS FILMS is bekend van haar films over de Nederlandse natuur zoals De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad. Films waarmee ze inmiddels meer dan een miljoen bezoekers mee hebben getrokken in de Nederlandse bioscopen. KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN DE TRAILER

Helaas kon het bezoek aan Focus niet doorgaan vanwege corona. Maar niet getreurd als wij niet naar de bioscoop kunnen dan komt de bioscoop naar ons! Wij hebben de producent, Ignas van Schaick, bereid gevonden om de film aan de kinderen te laten zien.

Maar dat was nog niet alles: Iedere middenbouwstamgroep mocht één vraag stellen. Deze zijn beantwoord door Ignas vooraf aan de film. We hebben hem 5 vragen gesteld:

 1. De Kroontjespennen vragen zich af: Hoe kan zo'n grote plant uit zo'n klein zaadje groeien? 
 2. De Racende Bretels vragen zich af: Waarom zijn slakken nuttig?
 3. De Ot en Sientjes vragen zich af:  Hoeveel water  kunnen de wortels van een plant per dag opnemen?
 4. De Brommende Bromtolletjes vragen zich af: Wat heb je nodig om een goede moestuin te krijgen?
 5. De Klompjes vragen zich af: Waarom wordt de ene zonnebloem groter dan de andere? 

Benieuwd naar zijn antwoorden? Kijk in de rechterkant naar het filmpje of KLIK HIER VOOR ZIJN ANTWOORDEN.

De kinderen hebben ademloos genoten van de film! Bedankt Ignas!!


Wij zijn druk in de stamgroepen met ons schoolproject: onderWIJStuin en schoolomgeving!!


Vakantierooster 2021 | 2022

Het vakantierooster van 2021 | 2022 staat op de site! Kijk onder het tabblad Informatie | Vakanties en vrije dagen
De studiedagen (intern en vanuit Flores Onderwijs) voor 2021 | 2022 zijn hierin nog niet opgenomen!


Opening studiedag Flores Onderwijs 6 april 2020

Onze gezamenlijke studiedag vanuit ons bestuur werd geopend met een prachtige voordracht van Jesse Laport, de stadsdichter van Arnhem. Kansenongelijkheid in het basisonderwijs.

Geniet hieronder, of aan de rechterkant van deze pagina, van zijn eyeopener.

Kansenongelijkheid in het basisonderwijs (Jesse Laport; stadsdichter Arnhem)


Help mee de tunnel onder de Amstersedamseweg op te pimpen!

Beste kinderen,

De saaie tunnel onder de Amsterdamseweg is nodig toe aan een frisse opknapbeurt. 't Huukse is op zoek naar kinderen die mee willen denken, ontwerpen en uitvoeren! En wie weet wordt jij de schilder-ambassadeur van onze school!
Kijk snel voor meer informatie naar bijgaande flyer.

Met groet namens KUNSTMETELKAAR en 't Huukske.

 

 


Schoolproject: De onderWIJStuin & Schoolomgeving

Naast alle projecten het gehele jaar door hebben we twee per jaar een groot Schoolproject. Alle stamgroepen werken dan aan één gezamenlijk onderwerp. Dit jaar hebben we al gewerkt aan het project "En toen...?" en vanaf 22 maart t | m 23 april werken we aan het project: "De onderWIJStuin & schoolomgeving". Tijdens onze projecten implemteren wij ook onze zaakvakken.
Binnen het project gaan kinderen van alles zelf ontdekken in onze onderWIJStuin (600 m2 dus ze zijn er druk mee!) en onze schoolomgeving.
De educatieve cultuurorganisatie HARTenHAVE,  Natuur Centrum Arnhem (voorheen CNME) ondersteund ons met gastlessen. 


Bovenbouwproject: Ruimtelijke ordening

Onze bovenbouwgroepen hebben zich in de afgelopen tijd bezig gehouden met het thema : "Ruimtelijke ordening".
De stamgroep "De Tijdreizigers", stamgroep Wilma | Daniek, hebben hier wel een hele mooie eindpresentatie van gemaakt!

Kijk hier naar hun eindpresentatie;  maquette van "de ideale school". Ze mogen hier wel heel erg trots op zijn! Je kunt de "Nieuwsbrief" downloaden en een mooi plekje geven. Het blijft altijd mooi om te zien dat kinderen in staat zijn om out of the box te kunnen en blijven denken. 

 

 Nieuwe peuterspeelzaal: Zand op de mat


Opening school dinsdag 9 februari!

Wat waren we blij dat we nu eindelijk elkaar, weer eens fysiek, mochten zien! Onze stamgroepleiders hebben de kinderen enorm gemist en de kinderen waren door het dolle heen bij het zien van alle kinderen en onze mensen. Eindelijk weer naar school!

Veel kinderen hebben hun vaste speelvriendjes gemist, hebben het gemist om gewoon weer aan het werk te gaan met elkaar. Hebben hun eigen stamgroepleerkracht fysiek moeten missen.
Routine en regelmaat is zo belangrijk voor kinderen en we zijn blij dat we daar nu weer aan kunnen bijdragen.
Zoals alle scholen zouden we maandag 8 februari alweer beginnen maar de sneeuw(pret) gooide toch roet in het eten.
We hebben vier dagen tot aan de vakantie om van elkaar te genieten, en dat gaan we doen!

En tja, we kwamen niet met de fiets.


Opening Schoolproject 1 "En toen ...?" en afscheid Alie

Op woensdag 16 september hebben we een hele feestelijke schooldag gehad.
In de ochtend hebben we ons schoolproject "En toen ...?" geopend met een Oud-Hollandse spelletjesochtend voor de kinderen. 
Binnen de clusters waren er groepjes gevormd van bovenbouwkinderen tot onderbouwkinderen. Het is bijzonder om te zien hoe zorgzaam en liefdevol de oudere kinderen de jongere kinderen meenemen in het spel. Dat laat zien dat ons concept telkens weer vruchten aflevert.
Aan de oproep om "Oud-Hollands" verkleed te komen hebben veel kinderen en collega's gehoor gegeven. Het oog wil tenslotte ook wat.

Voor ons was het na deze ochtend nog niet klaar. We hebben met het gehele team en genodigden afscheid genomen van Alie Klok.
Alie heeft zich de afgelopen 30 jaar enorm ingezet voor onze school, onze visie en is vooral een fijne collega geweest. Alie gaat van haar pensioen genieten. Vandaag hebben we afscheid genomen van Alie. Vanaf maandag zien we haar terug als vrijwilliger begeleiding individuele kinderen. Alie Klok; van harte welkom terug!


Schoolkalender 2020-2021

Om iedereen goed en op tijd te informeren over wat er in en rondom onze school staat te gebeuren, ontvangt elk gezin een (digitale) schoolkalender aan de start van ieder schooljaar. In het kalendergedeelte vind je diverse school- en lesactiviteiten per dag vermeld. Daarnaast lees je in deze kalender ook informatie over allerlei praktische zaken zoals groepsbezetting, ziekmelding, aanvraag verlof en activiteiten buiten het normale lesrooster.

Schoolkalender 2020-2021
-De schoolkalender kan afwijken i.v.m. de (wisselende) corona adviezen-

Blijven sporten of deelnemen aan cultuurlessen? 

Als gevolg van een coronacrisis raken steeds meer gezinnen in financiële problemen daardoor kunnen ouders sportclubs en cultuurlessen van kinderen niet meer betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Met de campagne: “Mag ik straks ook weer meedoen?” laat Jeugdfonds Sport & Cultuur deze gezinnen weten dat ze een beroep op hen kunnen doen.
Onze school heeft een intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hij kan bemiddelen tussen ouders en deze organisatie zodat ook onze kinderen kunnen (blijven) sporten of meedoen aan cultuurlessen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sebas Hengst: sebas.hengst@floresonderwijs.nl (Intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur)

Spelregels Jeugdfonds Sport en Cultuur Arnhem juni 2020.pdf


E-book: "Coronavirus: Wat kinderen moeten weten" (5-10 jaar)

Een E-book bedoeld om kinderen tussen de 5 en 10 jaar meer informatie te geven over het coronavirus. Geïllustreerd door Alex Scheffler, onder andere bekend van De Gruffalo. 
Met de input van medische experts, maar ook van leraren en kinderpsychologen, is dit boekje een betrouwbare bron van zowel praktische als theoretische informatie. Het helpt woorden te geven aan de soms moeilijke veranderingen die we allemaal ondergaan en legt uit wat we zelf kunnen doen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken.

Het boek geeft antwoord op prangende vragen in toegankelijke taal, zoals:

 • Wat is het coronavirus?
 • Hoe kun je het coronavirus oplopen?
 • Wat gebeurt er als je het coronavirus krijgt?
 • Waarom zijn mensen zo bezorgd over het coronavirus?
 • Waarom zijn sommige plekken waar we vaak heen gaan dicht?
 • Wat kan ik doen om te helpen?
 • Wat gaat er in de toekomst gebeuren?

Download hier het E-book: "Corona-virus: Wat kinderen moeten weten"