Ga je mee naar buiten?

De groenste school in de groenste stad.

Jij bent uniek

Kinderen leren hun kwaliteiten te benoemen en in te zetten.

Hoofd, hart & handen

Leren vanuit motivatie en innerlijke betrokkenheid.

Doelgericht ontwikkelen

Kinderen zo goed mogelijk begeleiden op hun weg naar volwassenheid.

Leuk dat je komt kijken op onze site!

Met deze site willen we je graag meenemen in de sfeer van onze school, onze visie, onze werkwijze en onze kracht.

De Heijenoordschool is een echte Jenaplanschool. Met veel plezier en expertise begeleiden we onze kinderen de wereld te ontdekken. Dat doen we met een enthousiast team van deskundige, maar bovenal betrokken, stamgroepsleiders, breed schoolondersteunend personeel en een vakdocent muziek.

Een goed pedagogisch klimaat in een veilige omgeving is de kern, de kracht en de opdracht van ons jenaplanonderwijs.
Daarnaast laten we de kinderen door middel van onze projecten kennis opdoen van de zaak- en creatieve vakken in relatie tot het gekozen onderwerp. Deze kennis delen we met elkaar door middel van gezamenlijke vieringen, waarbij ouders van harte worden uitgenodigd. 


Wereldoriëntatie is het hart van ons onderwijs


We hopen dat je op onze site de informatie vindt die je nodig hebt om een keuze te maken voor een echt goede basisschool voor je kind.

Met vriendelijke groet,

Namens ons team

Judith van der Hidde
Directeur Heijenoordschool


Voor vragen over bijvoorbeeld het maken van een (kennismakings) afspraak of meer informatie over onze school zijn wij altijd via mail te bereiken: sebas.hengst@floresonderwijs.nl vermeld bij je mail een telefoonnummer waar je op te bereiken bent.


 

Wijsheid begint bij verwondering

(Socrates)


 

'Jij bent uniek'

In een fijn sociaal pedagogisch klimaat willen we kinderen een sublieme start geven voor hun verdere leven.  Kinderen leren hun kwaliteiten te benoemen en in te zetten.

En met elkaar bereik je meer dan ieder voor zich. Dat ervaren wij elke dag. Mooi om te zien wat er in de samenwerking met de inzet van ieders unieke kwaliteiten kan ontstaan.


Onze Projecten

Als Jenaplanschool zijn wij gewend om (zaakvak) informatie te koppelen aan projecten. Leren doe je immers in de meest brede context van het woord. Wij leren met ons hoofd, hart en handen. De compexiteit van onze wereld vereist een rijke en ruime leeromgeving waarbinnen de (individuele) leerbehoefte optimaal aan bod komt. Op onze pagina "Onze Projecten" laten we je zien op welke manier wij hier vorm aangeven.


Schoolproject 1: Gi-Ga-Groen!

Ons allereerste Schoolproject is gestart. De hele school werkt tegelijkertijd en vooral samen over dit thema. De natuur is overal om ons heen en dat gaan we ervaren en onderzoeken. Voor het groen hoeven we alleen maar de deur te openen en in onze prachtige onderWIJStuin aan de gang te gaan. Uiteraard verkennen we ook nog allerlei andere mooie en interessante plekjes. Onze bovenbouw gaat aan de slag met hun eerste echte werkstuk. Het project zal door alle vakgebieden te zien zijn. Gi-Ga-Groen is het thema van de Kinderboekenweek. Wij vinden lezen erg belang in ons onderwijs. De organisatie hierachter is het Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, zij zetten zich in ter leesbevordering van onze kinderen. Wij sluiten ons hier zeker en graag bij aan. Lezen maakt je wereld groter.


Mooie start Schoolproject 1!

Ons team heeft het thema Gi-Ga-Groen! in ons Blikken Theater geopend. We zijn meteen aan de slag gegaan!


Ouder(wets) Schoolfeest!

Ons ouderdansfeest is terug van weggeweest! Na alle restricties van de afgelopen twee jaar heeft onze OAC weer een dansfeest speciaal voor ouders georganiseerd. Reserveer alvast een oppas voor je kinderen! 

Blok vrijdag 30 september in je agenda en kom elkaar ontmoeten in een relaxte sfeer!

 

Schoolkalender

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt onze schoolkalender uitgedeeld aan alle gezinsoudsten van onze school. In de kalender staan alle activiteiten in- en rondom de school. Als er wijzigingen zijn in de kalender ontvang je daarvan bericht via onze nieuws brief.

Je kunt een digitale versie van de Schoolkalender hieronder downloaden.

 

 


Uitreiking feestelijke checque Geldersch Landschap en Kasteelen

Vandaag hebben de kinderen van het Jenaparlement de fantastische cheque moge overhandigen aan Ridder Corneel van Kasteel Doorwerth. Een mooi bedrag van € 6000,-!

De overige € 2000,- zal nog op een later tijdstip overhandigd worden aan onze Oekraïense medebewoners.


Zomerfeest 24 juni 2022 "Summer of Love!".

Eindelijk na twee jaar mag het weer! Onze eerste gezamenlijke happenig: ons traditionele Zomerfeest.

Ieder jaar wordt er door onze OAC (Ouder Activiteiten Commissie) een Zomerfeest georganiseerd met elk jaar een ander thema, dit jaar is het thema -Summer of Love-
Het feest is van 15.00 uur -18.00 uur.  Er zijn spelletjes, hapjes en drankjes, diverse soorten optredens, een rommelmarkt, verkoop producten uit onze onderWIJStuin, etc.

Iedereen is van harte welkom! Ook als je geen kinderen op onze school hebt is het een leuke invulling van je middag.  Dus...Tot dan!


Nieuw speeltoestel op het veld

Stichting Calluna, beheerder van het veld, heeft onlangs een nieuw speeltoestel (volleybalnet) geplaatst. Daar profiteren onze kinderen natuurlijk ook van!


Schoolproject "De Middeleeuwen"

Van 22 maart t | m 22 april  werken wij aan ons gezamenlijke Schoolproject: "De Middeleeuwen".
Vier weken gaan onze kinderen kijken, luisteren, voelen, proeven maar vooral ervaren, hoe het moet zijn geweest om in de Middeleeuwen te hebben geleefd. 
Op woensdag 30 maart  hebben we een project sponsorloop. We gaan ons dan de hele ochtend inzetten om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sporten voor het behoud van Kasteel Doorwerth (75% van de opbrengst).
De kinderen zullen verwelkomd worden met een (bijna) echte kasteelheer uit kasteel Doorwerth!
25% is door ons Jenaparlement voorgesteld om te besteden aan hulp aan mensen in de Oekraïne. 
Op 13 april hebben we een Middeleeuwse feestdag boordevol activiteiten en mag iedereen, die dat wil, verkleed komen als Middeleeuws figuur.

Aankleding locaties

Impressie openingsviering Schoolproject 2   2022  "De Middeleeuwen".


BMX-Clinic Bovenbouw

Op donderdag 31 maart is er voor de Bovenbouwkinderen een BMX-Clinic georganieerd op ons veld. De organisatie is in handen van Sportbedrijf Arnhem.

Vanwege het WK BMX in 2021 op Papendal hebben zij de kans kinderen kennis te laten maken met het BMX’en.
Dit hebben ze uitgewerkt naar lesonderdelen en activiteiten rondom een pumptrack. Ze leren de kinderen verschillende basistechnieken, zoals een stabiele basishouding, ver vooruit kijken en de pump beweging.

Aan het eind kunnen ze over het hele parcours rijden!

(Foto: BMX-Clinic Papendal 2021)


Bezoek aan Kasteel Doorwerth

Om de Middeleeuwen echt te kunnen begrijpen en beleven moet je er natuurlijk ook een naar toe gaan. 
Alle stamgroepen hebben een bezoek aan Kasteel Doorwerth gebracht. We kregen speurtochten en zagen heel veel bijzondere en soms zelfs griezelige dingen. En als we gaan...gaan we in stijl!

En daar gaan we natuurlijk ook een korte samenvatting van maken!


Onze finalist voor de Voorleeswedstrijd!

Noortje ten Holder (zittend op de fauteuil) uit groep 8, is de finalist van de lokale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. Ze gaat dinsdag 8 maart Arnhem vertegenwoordigen tijdens de regionale finale in Rozet Centrum. Na deze regionale ronde, gaat de winnaar naar de Provinciale finaleronde op 4 april in het Posttheater, en daar de winnaar van gaat door naar landelijke finale in Utrecht op 25 mei. Noortje leest voor uit het boek: De twaalf rovers van Paul Biegel. 
Veel succes Noortje!!!


Weinig te besteden en tóch naar de club!!

 

 

 

 

 

 


Bezoek Romeins Castellum bovenbouw

In het kader van het WO-project Grieken en Romeinen bracht de bovenbouw een bezoek aan het Romeins Castellum in Meinerswijk. Hier werd een gastles verzorgd door Hart en Have Cultuureducatie

Tijdens het bezoek werd het Romeins Castellum bekeken, althans de plek waar vroeger een Romeins Castellum (fort) stond. Op deze plek onderzochten de kinderen een aantal archeologische vondsten, maakten ze Romeinse cijfers met bamboestokken en gingen zij als een echte gladiator speerwerpen. Ook bouwden de kinderen Romeinse bouwwerken, zoals een amfitheater, badhuis, tempel en aquaduct, na. Tijdens het bouwen kwamen er regelmatig een aantal konikpaarden en gallowayrunderen op bezoek.  Bij één stamgroep was een konikpaard zelfs zo brutaal om het gebouwde amfitheater te betreden.


Schoolkalender 2021 | 2022

Ieder jaar krijgt ieder gezin de jaarlijkse schoolkalender. Naast alle geplande activiteiten vind je hierin ook de meest belangrijke informatie over het reilen en zeilen in de school.

 

 

 

 

 

 


Peuterspeelzaal: Zand op de mat


Blijven sporten of deelnemen aan cultuurlessen? 

Als gevolg van een coronacrisis raken steeds meer gezinnen in financiële problemen daardoor kunnen ouders sportclubs en cultuurlessen van kinderen niet meer betalen. Sport en cultuur zijn belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen. Met de campagne: “Mag ik straks ook weer meedoen?” laat Jeugdfonds Sport & Cultuur deze gezinnen weten dat ze een beroep op hen kunnen doen.
Onze school heeft een intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur. Hij kan bemiddelen tussen ouders en deze organisatie zodat ook onze kinderen kunnen (blijven) sporten of meedoen aan cultuurlessen. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Sebas Hengst: sebas.hengst@floresonderwijs.nl (Intermediair Jeugdfonds Sport & Cultuur)

Spelregels Jeugdfonds Sport en Cultuur Arnhem juni 2020.pdf