Gesprek

Gesprek

Spel

Werk

Werk

Viering

Viering

Het mooiste wat je kunt worden is jezelf!

Een Jenaplanschool is de maatschappij in het klein. Kinderen leren er van jongs af aan dat zij verantwoordelijkheid hebben voor zichzelf, voor de ander en voor de omgeving. Dit komt goed tot uiting in de vijf pijlers: gesprek, spel, werk, viering en rust.

De Heijenoordschool is een Jenaplanschool waar kinderen alle ruimte krijgen om zich in verschillende aspecten te ontwikkelen. Naast het leren van basisvaardigheden zoals rekenen, schrijven en lezen, is er ook aandacht voor het begrijpen waarom deze vaardigheden zo belangrijk zijn.

Bij ons staat "Kennis van de wereld" centraal in het onderwijs. We geloven dat kennis over de wereld om ons heen essentieel is voor een succesvolle toekomst van ieder kind.

Het team van de Heijenoordschool bestaat uit gepassioneerde en ervaren professionals die continu bezig zijn met hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. We zijn trots op ons team en hechten veel waarde aan een fijne en positieve sfeer op school.


"Kennis van de wereld" is het hart van ons onderwijs


 

Met vriendelijke groet,

Namens ons team

Linh Hermans

Directeur Heijenoordschool


Voor vragen over bijvoorbeeld het maken van een (kennismakings) afspraak of meer informatie over onze school zijn wij te bereiken op    026- 4450676 of stuur een e-mail naar info.heijenoord@floresonderwijs.nl


 

Wijsheid begint bij verwondering

(Socrates)


 

'Jij bent uniek'

In een fijn sociaal pedagogisch klimaat willen we kinderen een sublieme start geven voor hun verdere leven. Met elkaar bereik je meer. Dat ervaren wij elke dag. 


Onze Projecten

Als Jenaplanschool zijn wij gewend om (zaakvak) informatie te koppelen aan projecten. Leren doe je immers in de meest brede context van het woord. Wij leren met ons hoofd, hart en handen. Op onze pagina - Onze Projecten - laten we je zien op welke manier wij hier vorm aangeven.

 

"Onze Projecten"

 

 

Schoolproject Sterren en Planeten

 

 

 

We hebben een prachtig programma voor de kinderen opgezet met o.a.

  • Een bezoek aan een heel groot opblaasbaar planetarium in ons Blikken Theater
  • Een (haast onwerkelijke) ervaring met de Spacebuzz...we gaan een echte ruimtevaart beleven!
  • Een sponsorloop waarmee we zoveel mogelijk geld proberen op te halen om een planetarium in Arnhem te krijgen. Deze zal uiteindelijk aangeschaft worden doorSterrenwacht Presikheaven​​​​​​​
  • Gastlessen vanuit Sterrenwacht Presikheaven

 

 

Schoolproject Gi-Ga-Groen!

We zijn super enthousiast om ons allereerste schoolproject, van dit jaar, te starten! De hele school gaat samenwerken over het thema van de natuur, die overal om ons heen is en waar we van gaan genieten en onderzoeken. We hoeven alleen maar de deur te openen om in onze prachtige tuin aan de slag te gaan, maar we gaan ook andere mooie en interessante plekjes verkennen.

Onze bovenbouw leerlingen gaan hun eerste echte werkstuk maken en we kunnen niet wachten om te zien hoe het project zich zal ontwikkelen en in alle vakgebieden zichtbaar zal zijn. Het thema van de Kinderboekenweek is Gi-Ga-Groen en we zijn blij om ons aan te sluiten bij de Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek, die zich inzet voor de leesbevordering van onze kinderen.

-Lezen maakt je wereld groter-

 

 

 

 

 


Schoolkalender 2023 | 2024

Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt onze schoolkalender uitgedeeld aan alle gezinsoudsten van onze school. In de kalender staan alle activiteiten in- en rondom de school. Als er wijzigingen zijn in de kalender ontvang je daarvan bericht via onze nieuws brief.

Je kunt een digitale versie van de Schoolkalender hieronder downloaden. 


Weinig te besteden en tóch naar de club!!

 

Blijven sporten of deelnemen aan cultuurlessen? 

Helaas zijn steeds meer gezinnen door de coronacrisis in financiële problemen terecht gekomen, waardoor ze de sportclubs en cultuurlessen van hun kinderen niet meer kunnen betalen. Dat is jammer, want sport en cultuur zijn juist zo belangrijk voor de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen.

Maar gelukkig is er het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dat deze gezinnen kan helpen. Met hun campagne "Mag ik straks ook weer meedoen?" laten ze weten dat ouders een beroep op hen kunnen doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met school.

Spelregels Jeugdfonds Sport en Cultuur Arnhem juni 2020.pdf