Wij vinden het belangrijk om iedereen die met onze school te maken heeft zo goed mogelijk te informeren over de gang van zaken. Dit doen wij het liefst zo veel mogelijk digitaal om de hoeveelheid papier en het verbruik ervan te verminderen. Onze schoolgids en schoolkalender delen wij wel uit op papier en mocht je behoefte hebben aan andere informatie op papier laat dat dan weten aan de stamgroepsleider van je kind.