Vakantie(s) en vrije dagen; Wet op de Leerplicht

Het is voor ouders vrijwel nooit toegestaan van onderstaand vakantierooster af te wijken.
Voor vrijaf minder dan tien schooldagen  moet een verzoek aan de directeur van de school worden gericht; voor vrijaf meer dan tien schooldagen moet de gemeentelijke leerplichtambtenaar worden benaderd. De wet op de leerplicht voorziet echter nauwelijks in uitzonderingen. Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar hebben dus weinig speelruimte tot het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Kijk op de website van de betreffende gemeente voor de leerplichtregeling. En let op: ongeoorloofd schoolverzuim word gecontroleerd en beboet.

Formulieren voor (extra) verlof kunnen aangevraagd worden bij de administratie. De formulieren bij voorkeur persoonlijk afleveren bij de directie.

Voor meer informatie m.b.t. verlofaanvragen: Wet op de Leerplicht

Schooljaar 2023-2024

 • Herfstvakantie: 16-10-2023  | 22-10-2023
 • Kerstvakantie: 25-12-2023  | 07-01-2024
 • Voorjaarsvakantie: 12-02-2024 | 18-02-2024
 • Goede vrijdag 
 • en 2de paasdag: 29-03-2024 | 01-04-2024
 • Meivakantie: 27-04-2024 | 12-05-2024
 • Hemelvaart & vrijdag erna: 09-05-2024 | 10-05-2024
 • Zomervakantie:  08-07-2024 | 18-08-2024

Studiedagen: 25 - 10 - 2023   /  19 - 02 - 2024   /   02 - 04 - 2024  /  23 - 05 - 2024  /   24 - 05 - 2024  

 

Schooljaar 2022 | 2023

 • Voorjaarsvakantie 20 februari t | m 24 februari 2023

 • Tweede Paasdag 10 april 2023

 • Meivakantie incl. Koningsdag 24 april t | m 5 mei 2023

 • Hemelvaartsdag en vrijdag erna 18 en 19 mei 2023

 • Tweede Pinksterdag 29 mei 2023

 • Zomervakantie 17 juli 2023 t | m 25 augustus 2023

 • Studiedagen: 31 oktober 2022, 6 februari 2023, 6 april, 11 april 2023 en 23 juni 2023