Vakantie(s) en vrije dagen; Wet op de Leerplicht

Het is voor ouders vrijwel nooit toegestaan van onderstaand vakantierooster af te wijken.
Voor vrijaf minder dan tien schooldagen  moet een verzoek aan de directeur van de school worden gericht; voor vrijaf meer dan tien schooldagen moet de gemeentelijke leerplichtambtenaar worden benaderd. De wet op de leerplicht voorziet echter nauwelijks in uitzonderingen. Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar hebben dus weinig speelruimte tot het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Kijk op de website van de betreffende gemeente voor de leerplichtregeling. En let op: ongeoorloofd schoolverzuim word gecontroleerd en beboet.

Formulieren voor (extra) verlof kunnen aangevraagd worden bij de administratie. De formulieren bij voorkeur persoonlijk afleveren bij de directie.

Voor meer informatie m.b.t. verlofaanvragen: Wet op de Leerplicht

Schooljaar 2023-2024

  • Herfstvakantie: 16-10-2023  | 22-10-2023
  • Kerstvakantie: 25-12-2023  | 07-01-2024
  • Voorjaarsvakantie: 12-02-2024 | 18-02-2024
  • Goede vrijdag en 2e paasdag: 29-03-2024 | 01-04-2024
  • Meivakantie: 27-04-2024 | 12-05-2024
  • Hemelvaart & vrijdag erna: 09-05-2024 | 10-05-2024
  • 2e pinksterdag: 20-05-2024
  • Zomervakantie:  08-07-2024 | 18-08-2024

Studiedagen: 25 - 10 - 2023   /  19 - 02 - 2024   /   02 - 04 - 2024  /  23 - 05 - 2024  /   24 - 05 - 2024