Vakantie(s) en vrije dagen; Wet op de Leerplicht

Het is voor ouders vrijwel nooit toegestaan van onderstaand vakantierooster af te wijken.
Voor vrijaf minder dan tien schooldagen  moet een verzoek aan de directeur van de school worden gericht; voor vrijaf meer dan tien schooldagen moet de gemeentelijke leerplichtambtenaar worden benaderd. De wet op de leerplicht voorziet echter nauwelijks in uitzonderingen. Zowel de directeur als de leerplichtambtenaar hebben dus weinig speelruimte tot het verlenen van verlof buiten de schoolvakanties. Kijk op de website van de betreffende gemeente voor de leerplichtregeling. En let op: ongeoorloofd schoolverzuim word gecontroleerd en beboet.

Formulieren voor (extra) verlof kunnen aangevraagd worden bij de administratie. De formulieren bij voorkeur persoonlijk afleveren bij de directie.

Voor meer informatie m.b.t. verlofaanvragen: Wet op de Leerplicht

Schooljaar 2021 | 2022

Herfstvakantie             25 oktober 2021 t|m 31 oktober 2021
Kerstvakantie               27 december 2021 t|m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie       28 februari 2022 t|m 6 maart 2022
2e paasdag                   18 april 2022
Meivakantie                  25 april 2022 t|m 8 mei 2022
(Incl. koningsdag en suikerfeest)
Hemelvaart                  26 mei 2022 t|m 27 mei 2022
2e pinksterdag             6 juni 2022
Zomervakantie            25 juli 2022 t|m 4 september 2022

Studiedagen

Interne studiedagen nog onbekend
Studiedag Bestuur        19 april 2022  (Flores Onderwijs)
                 

______________________________________________________________________________________________

 

Schooljaar 2020 l 2021

Herfstvakantie 19 oktober 2020 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie 21 december 2020 t/m 3 januari 2021

Voorjaarsvakantie 15 februari 2021 t/m 21 februari 2021

Goede vrijdag/Pasen 2 april 2021  t/m 5 april 2021 

Meivakantie incl Koningsdag 26 april 2021 t/m 9 mei 2021

Hemelvaartsdag & vrijdag erna 13 mei 2021 t/m 14 mei 2021

Tweede pinksterdag 24 mei 2021

Zomervakantie 26 juli 2021 t/m 5 september 2021

Studiedagen (vrije dagen voor de kinderen)

Studiedag 30 september 2020

Studiedag 22 januari 2021

Studiedag  6 april 2021 (Studiedag Flores Onderwijs)

Studiedag 7 april 2021

Studiedag 11 juni 2021