Onze projecten 

Wereldoriëntatie is  het hart van ons onderwijs. Gedurende het jaar zie en voel je dat terug in alle projecten die we door het jaar heen hebben.

Wij integreren WO in meerdere vakgebieden en geven het een centrale plek binnen ons ritmisch weekplan. We hebben afgesproken  verschillende zaakvakken te integreren in WO (natuuronderwijs, geschiedenis, aardrijkskunde, taal, begrijpend luisteren/ begrijpend lezen en wetenschap & techniek).

Leren met je hoofd, hart en handen

Rekenen, lezen, taal en schrijven zijn erg belangrijk, maar ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden ook. Dat leer je niet uit boeken, maar door te doen en te ervaren door vallen en opstaan.

We streven er naar om recht te doen aan het kind in zijn totalliteit. Als Jenaplanschool vinden wij het belangrijk dat leerlingen niet alleen kennis (hoofd) en vaardigheden (hand) opdoen maar ook werken met passie aan de dingen die ze leuk vinden (hart). Door veel af te wisselen met diverse culturele activiteiten, projecten, excursies en masterclasses ontdekken we met elkaar waar de talenten en kwaliteiten van elke leerling liggen. Onze kinderen leren samen te werken, te onderzoeken, te presenteren en te ondernemen. Zo leren zij wie ze zijn en zorg te hebben. Voor jezelf, de ander, en de wereld om je heen.

Kerndoelen 

We gaan uit van de SLO tussendoelen voor de inhoudelijke kennis van WO, we werken met een driejarige cyclus, waarin alle doelen aan bod komen. 

De projecten verschillen per bouw, maar zijn vooruit vastgesteld. Per bouw zijn er gedurende drie jaar > 15 verschillende onderwerpen. Naast deze projecten zijn er zes verschillende schoolbrede projecten (groepsoverstijgend) per cyclus.

Door de driejarige cyclus worden er in drie jaar tijd per bouw  > 15 verschillende onderwerpen, naast de zes schoolprojecten, behandeld. Deze manier van werken wordt voortdurend geëvalueerd; door het ontwikkelteam, stamgroepleiders en kinderen (via het Jenaparlement)

Twee keer per jaar hebben we een schoolproject. Dat houdt in dat de hele school op hetzelfde moment aan hetzelfde thema werkt.  
Het eerste schoolproject is gerelateerd aan het thema van de Kinderboekenweek van dat jaar. 
De volgende vaststaande gezamenlijke thema’s worden in drie jaar tijd op schoolniveau behandeld:

  • Duurzaamheid
  • De Middeleeuwen
  • Robotica
  • Sterren en planeten
  • School omgeving: onderWIJStuin
  • Voeding

Ons ontwikkelteam bestaat uit diverse collega's vanuit iedere bouw. 


Tweejaarlijkse SchoolProjecten


Schoolproject 2023-2024 | 1

 

"Bij mij thuis"

De Boekenruilmarkt

 

Groepswerk van Buurman en Buurman (stamgroep van Karen en Annemiek)