Onze Projecten (Wereldoriëntatie - WO -)

Wereldoriëntatie is  het hart van ons onderwijs. Gedurende het jaar zie en voel je dat terug in alle projecten die we door het jaar heen hebben.

Wij integreren WO in meerdere vakgebieden en geven het een centrale plek binnen ons ritmisch weekplan. We hebben afgesproken  verschillende zaakvakken te integreren in WO (Natuuronderwijs , geschiedenis, aardrijkskunde , taal, begrijpend luisteren/ begrijpend lezen en Wetenschap & techniek.)

Kerndoelen en Tussendoelen

We gaan uit van de SLO tussendoelen voor de inhoudelijke kennis van WO, we werken met een driejarige cyclus, waarin alle doelen aan bod komen. Geïntegreerd is daarbij Techniek, Onderzoekend- en ontwerpend- en ondernemend leren. (Wetenschap & Techniek) Leidraad is hierbij de stappen vanuit het Wetenschappelijk Knooppunt Utrecht (WKU). In een volledige schoolperiode worden alle vastgestelde (zaakvak)onderwijsdoelen behandeld.

De projecten verschillen per bouw maar zijn vooruit vastgesteld. Per bouw zijn er gedurende drie jaar > 15 verschillende onderwerpen. Naast deze projecten zijn er zes verschillende groepsoverstijgende projecten (Schoolprojecten) per cyclus.

Door de driejarige cyclus worden er in drie jaar tijd per bouw  > 15 verschillende onderwerpen, naast de zes schoolprojecten, behandelt. Deze manier van werken wordt voortdurend geëvalueerd; door het ontwikkelteam, leerkrachten en kinderen (via hetJenaparlement)

WO = Leren van en met je hoofd en handen vanuit het hart

Twee keer per jaar hebben we een Schoolproject. Dat houdt in dat de hele school op hetzelfde moment aan hetzelfde onderwerp werkt.  
Het eerste Schoolproject is gerelateerd aan het thema van de Kinderboekenweek van dat jaar. 
Het tweede Schoolproject wordt uitgewerkt in samenwerking met ons Ontwikkelteam Wereldoriëntatie.

De volgende vaststaande gezamenlijke thema’s worden in drie jaar tijd op schoolniveau behandelt:

  • Duurzaamheid
  • De Middeleeuwen
  • Robotica
  • Sterren en Planeten
  • School omgeving: onderWIJStuin
  • Voeding

Ons Ontwikkelteam bestaat uit diverse collega's vanuit iedere bouw. Voor inhoudelijke vragen:lucienne.hendriks@floresonderwijs.nl


Tweejaarlijkse SchoolProjecten


Schoolproject 2022-2023

 

Schoolproject 1 Gi-Ga-Groen

 

 

Schoolproject 2021-2022 | 2:

"De Middeleeuwen" (22 maart t | m 22 april)

Van 22 maart t | m 22 april werken we schoolbreed aan ons Schoolproject: De Middeleeuwen.

Van 22 maart t | m 22 april  werken wij aan ons gezamenlijke Schoolproject: "De Middeleeuwen".

Vier weken gaan onze kinderen kijken, luisteren, voelen, proeven maar vooral ervaren, hoe het moet zijn geweest om in de Middeleeuwen te hebben geleefd. Tijdens deze ontdekkingsreis zal het tijdvak "De Middeleeuwen" als een blauwdruk over ons zaakvakonderwijs liggen.

Op woensdag 30 maart  hebben we een Project-Sponsorloop. We gaan ons dan de hele ochtend inzetten om zoveel mogelijk geld bij elkaar te sporten voor het behoud vanKasteel Doorwerth(75% van de opbrengst).
De kinderen zullen verwelkomd worden door een (bijna) echte kasteelheer uit kasteel Doorwerth!

De resterende 25% is door onsJenaparlementuitgekozen om te besteden aan hulp aan mensen in deOekraïne 

Op 13 april hebben we een Middeleeuwse-feestdag boordevol activiteiten en spelletjes en mag iedereen, die dat wil uiteraard, verkleed komen als Middeleeuws figuur.


Aankleding locaties De Middeleeuwen 2022

Een goede aankleding, je wanen in het thema, is belangrijk bij onze projecten. Immers begint Wijsheid bij Verwondering. (Socrates)

Openingsviering 22 maart 2022

Onze -Schoolprojecten- kenmerkt zich allereerst door een gezamenlijke opening(viering)van het thema. OnzeTheaterzaal (BT)biedt genoeg ruimte aan alle kinderen en teamleden om samen de aftrap te maken.

BezoekKasteel Doorwerth

Uiteraard hoort bij een WO-project ook een kijkje in de levende-geschiedenis. Alle stamgroepen hebben een bezoek afgelegd aan Kasteel Doorwerth. Iedere onder-midden en bovenbouwstamgroep op eigen niveau. Dit borgt een element van onze driejarige WO-cyclus. Ook maken we op deze manier de inzet en opbrengst voor en van de sponsorloop tastbaar voor kinderen. Ze weten waar ze het voor doen.

Een samenvatting schrijven Middenbouw

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in het kort kunnen verwoorden (samenvatten) wat de kern van de activiteit is. Wat heb je gezien, wat heb je meegemaakt.
 

Een tekenles van De Uitvinders
(stamgroep Manna | Ingrid)

Het was een gewoonte om in de Middeleeuwen de eerste (hoofd)letter van een (geestelijk)geschrift rijkelijk te versieren. Aan de wijze van versieren konden de analfabeten herleiden waar de tekst over gaat. De eerste letter van je naam versieren; Kun jij laten zien wie je bent?

Woensdag 13 april Middeleeuwse Spelletjesochtend

Op 13 april was een het een Middeleeuwse dag. Er waren allerlei verschillende “Middeleeuwse spelletjes” en natuurlijk een springkussen in de vorm van een kasteel!
Alle stamgroepleiders, hulpouders en kinderen waren opgeroepen om die dag in Middeleeuwse stijl naar school te komen. De weergoden waren ons goedgezind; het was een prachtige dag!