Ziekmeldingen en verlof


Wanneer je kind ziek is, verwachten we daar het liefst vóór 8:00 uur een berichtje over per e-mail aan de stamgroepsleiding. Als we geen melding ontvangen, nemen we contact met je op om te weten waarom je kind er niet is. Zo garanderen we dat ouders én school altijd weten waar de kinderen zijn.

Verlof aanvragen

Kinderen moeten elke dag naar school. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Hiervoor kan schriftelijk verlof worden aangevraagd. Voorbeelden van bijzondere gelegenheden zijn een huwelijk of een overlijden van naaste familie. Je kunt hiervoor bij de directie een formulier invullen voor de gewenste verlofdag. Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties is in principe niet mogelijk.

Leerplicht

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen totdat ze een startkwalificatie hebben (een havo- of vwo-diploma of een mbo-dipoma op tenminste niveau 2).

Voor leerlingen van 5 tot en met 16 jaar geldt de leerplicht. Dit is geregeld in de Leerplichtwet. Ouders of verzorgers moeten hun kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat het kind naar school gaat.

De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de leerplichtwet toegepast wordt. In de regio Arnhem werken de leerplichtconsulenten van acht gemeenten samen in één regionaal bureau leerlingzaken: het Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre. Telefonisch te bereiken op telefoonnummer 0263774963.

Lees hier meer over leerplicht en de regelgeving m.b.t. verlof en verzuim