Onderbouw

In de onderbouw zitten de kinderen van 4, 5 en 6 jaar. We hebben drie onderbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar maar ook met middenbouw en bovenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam.
 
Dit jaar hebben we de volgende stamgroepen:
Stamgroep Ingrid en Luciënne: De Grappige Eekhoorns
Stamgroep Alina en Barbera: De Vrolijke Kabouters
Stamgroep Joke: Gi-Ga-Groene Boskabouters
 
In de onderbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren; gesprek, spel, werk en viering.

Gesprek 
In de ochtendkring bespreekt de groepsleerkracht het dagprogramma met behulp van zogenaamde dagritmekaarten. Zo weten de kinderen op elk moment van de dag welke activiteiten er gaan komen en ontdekken ze dat er een bepaalde regelmaat in zit. 
Er zijn diverse kringen; zoals de vertelkring, boekenkring, muziek- en rekenkring . In de taalkring komen bijvoorbeeld begrippen die bij een thema horen aan de orde  en ook klank- en  luisterspelletjes, rijmpjes en de letter  van de week. In de kring worden ook ervaringen en inzichten in het samen spelen en samen werken gedeeld.
 
Spel
Spelend leren staat centraal in het onderwijs aan jonge kinderen.  Kinderenkrijgen de gelegenheid zelf te bepalen met wat en met wie ze willen spelen.  Het vrij kiezen is een belangrijk sociaal moment  waarbij kinderen leren samen te spelen, plannen te maken, materialen  te delen, teleurstellingen te verwerken en conflicten op te lossen. Twee keer per week is er een spel- en toetstellenles in de gymzaal op H2O.
 
Werk 
Kinderen verkennen de wereld door middel van spel. Met behulp van een sfeervolle leeromgeving wordt gestimuleerd de kinderen zich op vele terreinen te ontwikkelen. De onderwerpen waaraan dit schooljaar gewerkt wordt zijn: Twee keer per jaar werken we aan thema met de hele school. Alle activiteiten en opdrachten zijn gekoppeld aan het thema wat op dat moment centraal staat. In het speelwerkuur wordt er gewerkt in hoeken; bijvoorbeeld in de themahoek, bouwhoek, knutselhoek, huishoek, boekenhoek, niet te vergeten de computerhoek. De kinderen kiezen hun activiteiten met behulp van de foto’s van de hoeken op het planbord.
Kinderen die daar aan toe zijn, starten met het lees-, reken- en schrijfonderwijs. De instructie gebeurt afwisselend in de kring, in de hoeken of aan tafel, ingebed in het thema en naar interesse van de kinderen. De onderbouw kent iedere dag een werkmoment en een moment dat wij vrij kiezen noemen.
 
Viering
Rondom een thema, soms samen met een midden- en/of bovenbouwgroep, maken we een viering in ons  Blikkentheater. Ouders/verzorgers, opa's en oma's zijn hierbij van harte welkom. 

Onderbouwboekje

In ons Onderbouwboekje vind je het reilen en zeilen van de onderbouw. Hierin staat wat je van ons kunt verwachten en wat wij verwachten van de kinderen en ouders.