Engels Taal

Vanaf groep 6 leren de kinderen Engels met de methode : Groove me!
Groove me! Gaat uit van emotie als motor van de herinnering.
Jelle Jolles – Ellis en het verbreinen en Emotie als motor van de herinnering. Jelle Jolles is hoogleraar Hersenen, Gedrag en Educatie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en directeur van LEARN!, Centrum Brein & Leren, Faculteit Pscychologie & Pedagogiek. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat kinderen informatie beter opslaan wanneer er emotie optreedt in het leerproces. Jolles noemt dit proces de motoren van de herinnering. In elke les die wij maken, moet daarom iets zitten dat leerlingen ‘raakt’. Bij Groove.me! hebben we daarom gekozen voor popsongs als basis van de lessen.