Schrijfonderwijs

Leren schrijven is een van de belangrijkste dingen die een kind leert. Hoewel we in een digitaal tijdperk leven, blijven pen en papier onmisbaar. We maken lijstjes, schrijven kaarten, noteren afspraken op papier. Dat blijft. En belangrijker nog, met onze zelfgeschreven teksten en ons eigen handschrift laten we zien: dít ben ik. Met het leren schrijven, ontwikkelen kinderen ook veel andere vaardigheden. Ze trainen bijvoorbeeld de fijne motoriek, oog-handcoördinatie, het concentratievermogen en kunnen meer onthouden. En dát is weer makkelijk bij het leren van andere vakken, zoals taal en spelling. Leren schrijven is dus niet zomaar iets.


Blokschrift: het handschrift van de toekomst

De meeste kinderen leren op de basisschool schrijven in een verbonden schrift. Dit verbonden schrift was ooit noodzakelijk om met een kroontjespen goed en op snelheid te kunnen schrijven. Kroontjespennen zijn echter al lang niet meer in gebruik. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat kinderen met blokschrift sneller leren schrijven en op voldoende snelheid leren schrijven (net zo snel als het verbonden schrift). Maar wat minstens zo belangrijk is: kinderen blijken met het blokschrift leesbaarder te blijven schrijven. 

Wij werken met de methode Pennenstreken. 

Groep 3 (Kleine letters)

In groep 3 is het schrijfprogramma het meest intensief, met in het eerste half jaar vijf basislessen per week en in het tweede half jaar twee basislessen per week plus eventueel één extra oefenles. Leerlingen ontdekken de kleine letters, leestekens, cijfers en het verbonden- en blokschrift. De volgorde van kleine letters leren schrijven: 1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak, 3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur. De aanpak van Pennenstreken is naadloos gekoppeld aan Veilig leren lezen kim-versie.

Groep 4 (Hoofdletters)

Het programma voor groep 4, bestaande uit 36 lesweken, richt zich op hoofdletters leren schrijven. Startend met drie basislessen per week en vervolgens twee basislessen per week plus eventueel één extra oefenles. De volgorde van hoofdletters leren schrijven: 1) instructiefilmpje, 2) schrijven in open vlak, 3) op korte lijntjes en 4) in liniatuur, waarbij leerlingen telkens een stapje kleiner leren schrijven. Pennenstreken koppelt leren schrijven aan het spellingonderwijs.

Groep 5 | 8 (Een eigen handschrift)

Het programma voor groep 5 tot en met 8 bestaat uit 32 lesweken, met acht themablokken van vier weken. De leerlingen ontwikkelen een goed, vlot en leesbaar eigen handschrift, wat ook in dit digitale tijdperk van grote waarde blijft. Groep 5 krijgt twee basislessen per week en groep 6 tot en met 8 één basisles per week, indien nodig met extra oefenlessen.