Rekenonderwijs

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken de groepen 3 | 7 schoolbreed met Getal & Ruimte Junior. Groep 8 werkt met Wereld In Getallen 4 (einde overgangsfase van WIG naar Getal & Ruimte Junior)

Getal & Ruimte Junior

Met aandacht, zelfvertrouwen en eigenaarschap komt elk kind verder
Om goed te leren rekenen, heb je herhaling nodig in een duidelijke structuur.

Getal & Ruimte Junior gebruikt daarom een heldere en gestructureerde rekendidactiek met aandacht voor één onderwerp en duidelijke rekenstrategieën. Kinderen krijgen iedere dag instructie en gaan in kleine stapjes van oefenen naar toepassen.

Getal & Ruimte Junior biedt duidelijke en altijd werkende strategieën en elke dag is er tijd voor automatiseren en memoriseren. Kinderen komen sneller verder, zonder omwegen. Dit geeft zelfvertrouwen!