Nederlandse taal

Spelling wordt aangeleerd door middel van STAAL en de instructiemethode van José Schraven. De stamgroepleiders hebben scholing gevolgd op het gebied van theoretisch kader spelling en de didactiek. Er wordt 4 keer per week instructie gegeven. De start daarvan is midden groep 3. In de onderbouw wordt gewerkt aan de voorwaarde om te kunnen leren spellen. In 2019 zijn alle midden- en bovenbouw groepen geobserveerd door een spellingsexpert en hebben feedback gekregen op de lessen.

Taalonderwijs wordt vormgegeven door middel van DATplus.  DATplus bevat alle leerlijnen voor levend taalonderwijs plus extra informatie over levend spellingonderwijs, woordschatverrijking en grammatica. Het boek daagt scholen uit hun leerlingen een taalrijke leeromgeving aan te bieden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen tot competente taalgebruikers. Een taalrijke leeromgeving wil allereerst zeggen: taalrijke stamgroepsleiders die veel weten, leergierigheid uitstralen, spannende verhalen kunnen vertellen en graag voorlezen uit de mooiste boeken die er zijn. Zo’n omgeving bestaat uit levensechte taalgebruikssituaties: het klassenleven van alledag en het kinderleven, binnen en buiten school, vormen de voedingsbodem voor vertellen, luisteren, gesprekken, vergaderen, overleggen, verslag doen, presenteren.
Drie stamgroepleider laten zich opleiden om de kartrekker te zijn binnen het levend taalonderwijs van de school.