Bewegingsonderwijs

Bewegingsonderwijs bestaat naast de spellessen tevens uit toestellessen.
Onze Onderbouw maakt gebruik van het speellokaal met daarin diverse
toestellen, de Midden- en Bovenbouw maken gebruik van de gymzaal bij Groot
Klimmendaal.

Ook wordt er gebruik gemaakt van het sportveld naast de school. Hier vinden
ook spellessen plaats.

Het is belangrijk dat je kind de juiste sportkleding draagt. Sportbroekje of gympakje en gymschoenen zijn in de Midden- en Bovenbouw
verplicht. Het regelmatig mee naar huis nemen en wassen van de sportkleding is vanzelfsprekend.

  • Voor de Bovenbouw wordt er ééns in de drie jaar een sportdag op Papendal georganiseerd.
  • De Bovenbouwkinderen doen mee aan de voetbalwedstrijden die georganiseerd worden door Sportbedrijf Arnhem
  • Voor de Middenbouwkinderen wordt er ieder jaar , door school zelf, een voetbalwedstrijd georganiseert.

Samenwerking Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag op voetballen, muziekles, turnen, streetdance, judo of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij zijn er ook voor zzp’ers met te weinig opdrachten of als je als gevolg van de coronacrisis geldzorgen hebt. Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals sportkleding, dansschoenen of de huur van een instrument.

Wij werken nauw samen met het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Op onze school is een intermediair aangesteld. Mocht je vragen hebben of voor de regeling in aanmerking willen komen neem dan contact op met: Sebas Hengst (sebas.hengst@floresonderwijs.nl) Uiteraard zijn deze gesprekken uiterst vertrouwelijk.