Stel cookie voorkeur in

Ons team

Wij werken met veel enthousiasme, gedrevenheid en deskundigheid samen aan het vormgeven van de leer- en leefgemeenschap binnen onze school.

De groepsleiders

We werken met fulltime stamgroepsleiders en met duobanen, waar twee groepsleiders elkaar aanvullen in één groep. Zij zorgen voor een goede aansluiting van het pedagogisch- en didactisch handelen in een groep in de onderbouw, middenbouw of bovenbouw.

Interne begeleiding

De interne begeleiders ondersteunen de stamgroepsleiders bij het organiseren van effectieve hulp voor de kinderen in de stamgroep en zij organiseren de diagnostiek bij kinderen met leer- en gedragsbelemmeringen. Judith van der Hidde ondersteunt de stamgroepsleiders in de onder- en middenbouw en Alie Klok ondersteunt de stamgroepsleiders in de bovenbouw. 

Ook zijn de interne begeleiders medeverantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkelingen op school en houden zij het overzicht over de algemene vorderingen op schoolniveau.

'Leerlingen doorlopen een onafgebroken ontwikkelingslijn. Dat vraagt van ons steeds aan te blijven sluiten bij het kind.'

Ondersteunend personeel

De administratief medewerker Sebas Hengst en conciërge Richard Willemsen zijn onderdeel van ons team. Zij zorgen er op allerlei mogelijke manieren voor dat het bij ons op school allemaal soepel verloopt.

Directie

De directeur van de Heijenoordschool is Agnes Spikker. 

Samen met de stamgroepsleiders en het ondersteunend personeel willen we jullie kind een onvergetelijke schooltijd bezorgen. In onze rijke en uitdagende leeromgeving willen we kinderen stimuleren zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.  In een fijn pedagogisch-sociaal klimaat leren onze kinderen bijzondere vaardigheden. Denk hierbij aan het leren samenwerken, planning van werk, creativiteit en flexibiliteit. Allemaal vaardigheden die kinderen in de maatschappij van de toekomst nodig hebben. Daarnaast besteden we ruim voldoende aandacht aan de basisvaardigheden.

’De deur van de directiekamer is bijna altijd open, kom gerust eens langs’ 

 

'Samenwerken speelt een grote rol. Ook voor ons als team. We kennen elkaar goed en weten wat we aan elkaar hebben. We delen de passie van ons vak en blijven leren. Dat maakt ons werk nog leuker!'