Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De MR van de Heijenoordschool is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de docenten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het onderwijs, het welzijn van de leerlingen, het personeel, de organisatie, de communicatie. 

De rol van de MR

We communiceren daarover met de directie en onze achterbannen. Wij opereren procesgericht, open en met kennis van zaken. De rol die wij spelen ten aanzien van de speerpunten uit het JOP is initiërend en ten aanzien van de andere onderwerpen, zoals voorgenomen besluiten, vooral participerend. Soms acteren we ook controlerend en maken we gebruik van het uitoefenen van advies- en instemmingsrecht.

 

De leden van de MR zijn per mail te bereiken voor vragen of opmerkingen.

Bastiaan Buurman                  bab80@chello.nl 

Mark Veldpape                       mark.veldpape@gmail.com 

Richard Jansen                      richardajansen@hotmail

Bert Logtenberg                     b.logtenberg@telfort.nl

Barbera Jansen Willemsen •  teamgeleding barbera.jansen@debasisfluvius.nl

Luciënne Hendriks Kerseboom • teamgeledinglucienne.hendriks@debasisfluvius.nl

Manna Klaassen • teamgeleding • manna.klaassen@debasisfluvius.nl

Annemiek de Jongteamgeleding - annemiek.dejong@debasisfluvius.nl

 

 

'Het geeft een goed gevoel om mee te mogen denken en beslissingen te maken ten goede van de school. Het is een leuke club mensen om mee van gedachten te wisselen.'