Stel cookie voorkeur in

Visie

De Heijenoordschool staat voor boeiend onderwijs. Wij zijn een opbrengst gerichte Jenaplanschool zodat kinderen tot optimale resultaten komen. De kinderen worden volop uitgedaagd en krijgen zoveel mogelijk kansen geboden om zich in de volle breedte te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen, om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzame samenleving.

Leren met hart, hoofd en handen                         

De Heijenoordschool is een lerende school waarin kinderen én volwassenen voortdurend kunnen leren. Waarbij ieder mens uniek mag zijn, je kunt lerenin relatie en samen met anderen en er vindt doelgerichte kennisontwikkeling plaats door te leren met hoofd, hart en handen in betekenisvolle situaties. Kinderen leren vanuit motivatie en innerlijke betrokkenheid.

Kennis, vaardigheden, attitude en gedrag

Natuurlijk vinden we het belangrijk dat kinderen de basisvaardigheden zoals rekenen, taal, lezen en spelling goed leren en dat ieder kind daarin zijn optimale resultaat behaalt. Tegelijkertijd vinden we vaardigheden als samenwerken, communiceren, flexibiliteit, kritisch denken en creativiteit onmisbaar om goed te kunnen functioneren in de wereld van morgen.

 

'Samen en van elkaar leren.'