Stel cookie voorkeur in

Identiteit

Ruimte voor jezelf en de ander

De Heijenoordschool is een openbare Jenaplanschool. Zowel vanuit het openbare als het Jenaplan gedachtegoed leren we kinderen respect te hebben voor de wereld om hen heen. Respect voor de mensen, de natuur en de dingen die je omringen. In onze visie is het belangrijk dat er voldoende ruimte en veiligheid is voor ieder kind om dit ook aan de ander te kunnen geven. Op school besteden wij nadrukkelijk aandacht aan de uiteenlopende levensbeschouwelijke opvattingen, denkbeelden en meningen. Met als uitgangspunt gelijkwaardigheid en verdraagzaamheid leren kinderen met elkaar en over elkaar. En dat alles uiteraard met respect voor elkaars identiteit.
 

Tolerantie, respect en solidariteit

Tolerantie, respect en solidariteit zijn belangrijke waarden in onze samenleving, waar wij de kinderen mee leren omgaan. Leren is meer dan het aanleren van rekenen, lezen en schrijven. Dat het hierbij niet om loze kreten gaat, kun je zien aan de manier waarop wij omgaan met de kinderen, met de ouders en met elkaar. Daarnaast zul je onze ideeën ook terug vinden in de lessen en de keuze van het lesmateriaal. Zo maken wij met elkaar - kinderen, ouders en stamgroepsleiders - van onze school een levendige en kleurrijke school. Net zo kleurrijk en levendig als onze samenleving.

Heijenoord

Onze school is gelegen in de Arnhemse wijk Heijenoord. Deze is vernoemd naar het landgoed Heijenoord, een naam die in de 18e eeuw al gebruikt werd voor deze omgeving. De populatie bestaat voor een groot deel uit kinderen die in de buurt wonen, maar we hebben ook veel kinderen uit andere wijken van Arnhem. Onze school is speciaal en daar zijn we trots op.

'Elk kind is uniek en heeft zijn eigen talenten.'