Stel cookie voorkeur in

Onderbouw

In de onderbouw zitten de kinderen van 4, 5 en 6 jaar. We hebben drie onderbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar maar ook met middenbouw en bovenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam.
 

Dit jaar hebben we de volgende stamgroepen:

Stamgroep Luciënne/ Barbera

Stamgroep Alina en Barbara

Stamgroep Joke
 

In de onderbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren; gesprek, spel, werk en viering.

 
Gesprek 

In de ochtendkring bespreekt de groepsleerkracht het dagprogramma met behulp van zogenaamde dagritmekaarten. Zo weten de kinderen op elk moment van de dag welke activiteiten er gaan komen en ontdekken ze dat er een bepaalde regelmaat in zit. 

Er zijn diverse kringen; zoals de vertelkring, boekenkring, muziek- en rekenkring . In de taalkring komen bijvoorbeeld begrippen die bij een thema horen aan de orde  en ook klank- en  luisterspelletjes, rijmpjes en de letter  van de week. In de kring worden ook ervaringen en inzichten in het samen spelen en samen werken gedeeld.

 
Spel

Spelend leren staat centraal in het onderwijs aan jonge kinderen.  Kinderen krijgen de gelegenheid zelf te bepalen met wat en met wie ze willen spelen.  Het vrij kiezen is een belangrijk sociaal moment  waarbij kinderen leren samen te spelen, plannen te maken, materialen  te delen, teleurstellingen te verwerken en conflicten op te lossen. Twee keer per week is er een spel- en toestellen les in de gymzaal op H2O.

 

 
Werk 

Kinderen verkennen de wereld door middel van spel. Met behulp van een sfeervolle leeromgeving wordt gestimuleerd de kinderen zich op vele terreinen te ontwikkelen. De onderwerpen waaraan dit schooljaar gewerkt wordt zijn: Twee keer per jaar werken we aan thema met de hele school , dit jaar zijn dat Opa en Oma’s (kinderboekenweek) en 'planeten en sterren'.

Alle activiteiten en opdrachten zijn gekoppeld aan het thema wat op dat moment centraal staat. In het speelwerkuur wordt er gewerkt in hoeken; bijvoorbeeld in de themahoek, bouwhoek, knutselhoek, huishoek, boekenhoek, niet te vergeten de computerhoek. De kinderen kiezen hun activiteiten met behulp van de foto’s van de hoeken op het planbord.

Kinderen die daar aan toe zijn, starten met het lees-, reken- en schrijfonderwijs. De instructie gebeurt afwisselend in de kring, in de hoeken of aan tafel, ingebed in het thema en naar interesse van de kinderen. De onderbouw kent iedere dag een werkmoment en een moment dat wij vrij kiezen noemen.

 
Viering

Rondom een thema, soms samen met een midden- en/of bovenbouwgroep, maken we een viering in ons  Blikkentheater. Ouders/verzorgers, opa's en oma's zijn hierbij van harte welkom. 

 


Klasbord

Als ouder kun je actuele zaken van de stamgroep volgen via de Klasbord, Klasbord is een app en is gratis te downloaden in de App Store/Google Play/Microsoft. Elke stamgroep heeft een eigen code die is op te vragen bij de stamgroepsleider.

 Informatie over Klasbord

 

 

Bijzondere activiteiten

• Schoolreis: we wisselen per twee jaar af; een busreis en een schoolreis in de buurt van school rondom een thema. Komend jaar blijven we in de buurt.

 

 

 

 

Meer informatie Onderbouwboekje

'Iedere dag blijven de kinderen je weer verrassen! En elke dag kun je ze iets nieuws leren. Dat maakt mijn vak zo mooi.'