Stel cookie voorkeur in

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten de 6e, 7e, en de 8e jaars. We hebben vijf bovenbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar maar ook met onderbouw en middenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam.

 

Dit jaar hebben we de volgende bovenbouw stamgroepen:

Stamgroep Brigitte/Jacqueline B: De Melige Makkers

Stamgroep Dennis: De Goddelijke Nerds

Stamgroep Jacqueline W: The Alpaca Friends

Stamgroep Christian: De Mattiemensen

Stamgroep Wilma/Jacqueline B: De Gekke Geiten

 

In de bovenbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren; gesprek, spel, werk en viering

 

 
Gesprek

We starten elke dag met de ochtendkring. De kinderen kennen de kringen uit de middenbouw. In de bovenbouw zoeken we naar verdieping qua inhoud in de wijze van informatie presenteren. In gesprekken vragen we een aandachtige luisterhouding, we leren ze goede vragen te stellen, een  mening te geven, de ander te overtuigen en met elkaar te discussiëren over een ingebracht onderwerp. De ik-kring uit de middenbouw wordt een jij-kring waar een ander kind centraal staat. De overige thema’s van de kringen wisselen jaarlijks.

Voorbeelden van kringen die aan bod kunnen komen zijn: 

• De nieuwskring (actualiteit staat centraal)
• De boekenkring (presentatie van een boek)
• De ik-kring/jij-kring (kinderen presenteren zichzelf of een ander kind uit de stamgroep)
• De W.O. kring (gekoppeld aan een geschiedenis-, aardrijkskunde- of biologie-onderwerp)
• De proevenkring (experimenten en de werking hiervan staan centraal)

 

 
Spel

Spel is een leuke vorm van leren. Bij het oefenen van bijvoorbeeld tafels, spellingsregels  worden spelletjes ingezet. Op de computer worden games gebruikt. Als er een periode hard gewerkt is, zorgt de stamgroepsleider voor een energizer. 

Een thema wordt vaak met een spel afgesloten bijvoorbeeld een quize of een zelf gemaakt toneelstuk.

Twee maal per week gymmen we 45 minuten. Daarnaast gebruiken we verschillende spelvormen om te werken aan groepsvorming.

 

 
Werk

Door het gehele schooljaar, in periodes van 3-5 weken, werken we vanuit wereldoriëntatie aan projecten. Dit jaar staan de volgende thema’s centraal:

  • Overleven (vaardigheden die je nodig hebt om in de wildernis te overleven. Verhaal Robinson Crusoë)
  • Schoolproject ‘voeding’ (We verdiepen ons in de verschillende aspecten van voeding. We sluiten deze af met een bouwviering. In dit project proberen we de methode alles –in -1 uit).
  • Vooruitgang (We onderzoeken de tijd van de industriële revolutie.
  • Project natuur (Onderzoeken van de nabije omgeving . In dit project proberen we de methode Da Vinci uit)
  • Schoolproject ‘muziek in de wereld’( In de bovenbouw ligt de nadruk op orkesten, muzieknotatie en de verschillende muziekgenres)
  • Kaartlezen (Thema waarin we ons verdiepen in kaarten en plattegronden. Bezoek aan Rozet ( Atlas van Bleau).
  • Crisistijd  (kijken naar momenten in de geschiedenis waar schaarste heerste.)

In de projecten leren we kinderen te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn,  zelf leervragen te stellen, creatief te denken, samen te werken, en om te gaan met ICT. De vakgebieden begrijpend lezen en kunst- en cultuur koppelen we aan de diverse thema’s.

Net als in de middenbouw, werkt de bovenbouw met blokperiodes. Tijdens deze blokperiode geeft de stamgroepsleiding roulerend instructie  aan de 6e, 7e en 8ste  jaars. De nadruk ligt op taal, lezen, rekenen en spelling. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan Engels, topografie en kunstzinnige vorming.

Huiswerk: vanaf groep 6 krijgen de kinderen geleidelijk aan meer huiswerk: leren van topografie, Engels en dictees, maken van een werkstuk, voorbereiden van kringen. 

De kinderen werken met een weektaak. Dit is een overzicht waarop al het werk van die week staat beschreven. De kinderen leren te plannen door het werk zelf over de week heen te verdelen. Naast de basisstof wordt de weektaak eventueel aangevuld met extra oefenstof of verrijkende opdrachten.. 

 

 
Viering 

Naast het vieren van verjaardagen, feestdagen en het vieren van behaalde successen organiseren wij op school verschillende vieringen.

Tijdens de cllustervieringen blikken we terug In een cluster op de afgelopen periode en laten we elkaar zien waar we aan gewerkt hebben. In de Duoviering maken twee stamgroepen maken samen een groot toneelstuk waarin dans, muziek en toneel zijn verwerkt. In de Bouwvieringen  sluiten we een project af. Ouders zijn welkom om te komen kijken bij deze bouwvieringen.

Speciaal is de eindviering van de 8e jaars waarin ze hun afscheid van de basisschool vormgeven. In februari starten we samen met de kinderen met het maken van een verhaal. We vragen ouders voor hulp tijdens het oefenen met verschillende groepjes kinderen. Ouders met specifieke kwaliteiten op gebied van toneel, dans, muziek zijn extra welkom. 
 

 

Klasbord

Als ouder kun je actuele zaken van de stamgroep volgen via de Klasbord, Klasbord is een app en is gratis te downloaden in de App Store/Google Play/Microsoft. Elke stamgroep heeft een eigen code die is op te vragen bij de stamgroepsleider.

Informatie over klasbord

 

Jenaplan

Momenteel volgen alle stamgroepsleider in de bovenbouw de Jenaplanopleiding. In deze opleiding staat het uitvoeren van verschillende onderzoeken, om meer inhoud te geven aan het Jenaplanonderwijs, centraal.

Bijzondere activiteiten

(specifieke data staan in de jaarkalender of worden in de  loop van het schooljaar bekend gemaakt.) 

• Kamp: De bovenbouw gaat op kamp (in Otterlo) aan het begin van het schooljaar, meer informatie volgt.

Ixperium; Dit schooljaar bezoeken we dit centrum om kennis te maken met ict-toepassingen en robotisering.

• Schoolreis; Om het jaar gaat de bovenbouw met de bus op schoolreis. In de tussenliggende jaren worden andere activiteiten georganiseerd.

• Stamgroepsavond: Twee keer per jaar organiseren de kinderen een stamgroepsavond.

• Sport en spel: Op maandag en donderdag hebben de kinderen gymles in de sportzaal van Groot Klimmendaal. In april -mei kunnen ze meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi dat met de Arnhemse scholen wordt georganiseerd. 

• Jenaparlement: In het Jenaparlement wordt elke midden- en bovenbouwstamgroep door een kind vertegenwoordigd.

 

Toetsmaterialen

Om thuis alvast te oefenen kun je hier gebruik maken van de toetsmaterialen, Spelling en Topo

6e jaars toetsmaterialen Spelling en Topo

7e jaars toetsmaterialen Spelling en Topo

8e jaars toetsmaterialen Spelling en Topo

 

'Niets is mooier dan kinderen zich zien ontwikkelen tot zelfstandige mensen met hun eigen ideeën, kwaliteiten en initiatieven.'

 

Gymrooster

We gymen in de gymzaal van Klimmendaal, dit is op loopafstand van school.

Maandag

08.45 - 09.30 uur    Dennis

Woensdag

09.00 - 09.45 uur    Christian

09.45 - 10.30 uur    Brigitte/Jacqueline

10.30 - 11.15 uur    Wilma/Jacqueline

11.15 - 12.00 uur    Jacqueline Wolters

Donderdag

08.45 - 09.30 uur    Dennis

09.30 - 10.15 uur    Wilma/Jacqueline

10.15 - 11.00 uur    Christian

11.00 - 11.45 uur    Jacqueline

11.15 - 12.30 uur    Brigitte/Jacqueline