Stel cookie voorkeur in

Ouder- en overblijfbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bedoeld voor allerlei extra activiteiten zoals sinterklaas, kerst, schoolreisjes, onderhoud aan de onderWIJStuin en meer. De bijdrage is per kind per schooljaar (voor kinderen die later instromen wordt de hoogte van deze bijdrage aangepast).

Bedrag

Aan het begin van het schooljaar ontvang je een brief met het verzoek om de ouderbijdrage à € 50,- en de overblijfbijdrage à € 12,50 (totaal € 62,50) over te maken op IBANnummer: NL51 INGB0001317720 t.n.v. Heijenoordschool, Arnhem.

Gelrepas

Wanneer ouders recht hebben op de Gelrepas, kunnen ze dat aangeven bij de directie. Wij ontvangen de ouderbijdrage dan via de betrokken instantie.

 

 

'Met sinterklaas mochten we in de schatkamer een cadeautje uitkiezen. Dat was best moeilijk want er waren veel leuke dingen. Ik heb voor het doosje lego gekozen.'