Stel cookie voorkeur in

Aanmeldformulieren Heijenoordschool.

Aanmeldformulier Heijenoordschool

Graag onderstaande vragen invullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo ja, op welk(e) ontwikkelingsgebied(en)?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

indien van toepassing

Bij scheiding, berust het ouderlijke gezag bij:

Bij voogdij:

 

 

dat dit formulier naar waarheid is ingevuld en geven hiervoor akkoord:

 

 

 

Geen digitale handtekening? Deze aanmelding op school ondertekenen kan ook.

 

 

Ter informatie:

Indien uw kind extra ondersteuning nodig heeft of de school schat in dat mogelijk extra ondersteuning nodig is, dan neemt de school contact met u op voordat uw kind wordt ingeschreven. Een informatiebrief vindt u op de website www.swv-passendwijs.nl onder informatie voor ouders.