Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

De MR van de Heijenoordschool is een enthousiaste groep vertegenwoordigers van de docenten en ouders, die zich in wil zetten voor het verder versterken van de kwaliteit van de school. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het onderwijs, het welzijn van de leerlingen, het personeel, de organisatie, de communicatie. 

De rol van de MR

We communiceren daarover met de directie en onze achterbannen. Wij opereren procesgericht, open en met kennis van zaken. De rol die wij spelen ten aanzien van de speerpunten uit het JOP is initiërend en ten aanzien van de andere onderwerpen, zoals voorgenomen besluiten, vooral participerend. Soms acteren we ook controlerend en maken we gebruik van het uitoefenen van advies- en instemmingsrecht.

 

De leden van de MR zijn per mail te bereiken voor vragen of opmerkingen.

Richard Jansen • voorzitter • Email Richard

Annegien Lange • oudergeleding Email Annegien

Bert Logtenberg • oudergeleding Email Bert

Mariska Roos • oudergeleding  Email Mariska

Barbera Jansen Willemsen •  teamgeleding Email Barbara

Luciënne Hendriks Kerseboom • teamgeleding Email luciënne

Manna Klaassen • teamgeleding • Email Manna

Gerda Reens van Dijk • teamgeleding • Email Gerda

 

Email de MR Heijenoordschool

'Het geeft een goed gevoel om mee te mogen denken en beslissingen te maken ten goede van de school. Het is een leuke club mensen om mee van gedachten te wisselen.'