Stel cookie voorkeur in

Bovenbouw

In de bovenbouw zitten de 6e, 7e, en de 8e jaars. We hebben vier bovenbouw stamgroepen die veel samenwerken met elkaar maar ook met onderbouw en middenbouw. Aan het begin van elk schooljaar bedenken we samen een stamgroepsnaam.

 

Dit jaar hebben we de volgende bovenbouw stamgroepen:

Stamgroep Jacqueline/ Manna:

Stamgroep Dennis:

Stamgroep Angelique:

Stamgroep Christian:
 

 

In de bovenbouw werken we met het ritmisch weekplan waarbij we de vier basisactiviteiten van het Jenaplanonderwijs hanteren; gesprek, spel, werk en viering

 

 
Gesprek

We starten elke dag met de ochtendkring. De kinderen kennen de kringen uit de middenbouw. In de bovenbouw zoeken we naar verdieping qua inhoud in de wijze van informatie presenteren. In gesprekken vragen we een aandachtige luisterhouding, we leren ze goede vragen te stellen, een  mening te geven, de ander te overtuigen en met elkaar te discussiëren over een ingebracht onderwerp. De ik-kring uit de middenbouw wordt een jij-kring waar een ander kind centraal staat. De overige thema’s van de kringen wisselen jaarlijks.

Voorbeelden van kringen die aan bod kunnen komen zijn: 

• De nieuwskring (actualiteit staat centraal)
• De boekenkring (presentatie van een boek)
• De ik-kring/jij-kring (kinderen presenteren zichzelf of een ander kind uit de stamgroep)
• De W.O. kring (gekoppeld aan wereld oriëntatie)
• De proevenkring (experimenten en de werking hiervan staan centraal)

 

 
Spel

Spel is een leuke vorm van leren. Bij het oefenen van bijvoorbeeld tafels, spellingsregels  worden spelletjes ingezet. Op de computer worden games gebruikt. Als er een periode hard gewerkt is, zorgt de stamgroepsleider voor een energizer. 

Een thema wordt vaak met een spel afgesloten bijvoorbeeld een quize of een zelf gemaakt toneelstuk.

Twee maal per week gymmen we 45 minuten. Daarnaast gebruiken we verschillende spelvormen om te werken aan groepsvorming.

 

 
Werk

Door het gehele schooljaar, in periodes van 3-5 weken, werken we vanuit wereldoriëntatie aan projecten. Dit jaar staan de volgende thema’s centraal:

Mythen en sagen, Franse revolutie, Kolonialisme, Tijd van de ontdekkers en hervormers. Vrij keuze onderwerp

Twee keer per jaar werken we aan thema met de hele school, dit jaar zijn dat Opa en Oma’s ( kinderboekenweek) en Planeten en sterren.

In de projecten leren we kinderen te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn,  zelf leervragen te stellen, creatief te denken, samen te werken, en om te gaan met ICT. De vakgebieden begrijpend lezen en kunst- en cultuur koppelen we aan de diverse thema’s.

Net als in de middenbouw, werkt de bovenbouw met blokperiodes. Tijdens deze blokperiode geeft de stamgroepsleiding roulerend instructie  aan de 6e, 7e en 8ste  jaars. De nadruk ligt op taal, lezen, rekenen en spelling. Uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan Engels, topografie en kunstzinnige vorming.

Huiswerk: vanaf groep 6 krijgen de kinderen geleidelijk aan meer huiswerk: leren van topografie, Engels en dictees, maken van een werkstuk, voorbereiden van kringen. 

De kinderen werken met een weektaak. Dit is een overzicht waarop al het werk van die week staat beschreven. De kinderen leren te plannen door het werk zelf over de week heen te verdelen. Naast de basisstof wordt de weektaak eventueel aangevuld met extra oefenstof of verrijkende opdrachten.. 

 

 
Viering 

Naast het vieren van verjaardagen, feestdagen en het vieren van behaalde successen organiseren wij op school verschillende vieringen.

Tijdens de Maandvieringen blikken we terug In een cluster op de afgelopen periode en laten we elkaar zien waar we aan gewerkt hebben. In de Duoviering maken twee stamgroepen maken samen een groot toneelstuk waarin dans, muziek en toneel zijn verwerkt. In de Bouwvieringen  sluiten we een project af. Hierbij waarbij ook ouders van harte welkom zijn.

Speciaal is de eindviering van de 8e jaars waarin ze hun afscheid van de basisschool vormgeven. In februari starten we samen met de kinderen met het maken van een verhaal. We vragen ouders voor hulp tijdens het oefenen met verschillende groepjes kinderen. Ouders met specifieke kwaliteiten op gebied van toneel, dans, muziek zijn extra welkom. 
 

 

Klasbord

Als ouder kun je actuele zaken van de stamgroep volgen via de Klasbord, Klasbord is een app en is gratis te downloaden in de App Store/Google Play/Microsoft. Elke stamgroep heeft een eigen code die is op te vragen bij de stamgroepsleider.

Informatie over klasbord

 

Bijzondere activiteiten

(specifieke data staan in de jaarkalender of worden in de  loop van het schooljaar bekend gemaakt.) 

• Kamp: De bovenbouw gaat op kamp (in Otterlo) aan het begin van het schooljaar, meer informatie volgt.

Ixperium; Dit schooljaar bezoeken we dit centrum om kennis te maken met ict-toepassingen en robotisering.

• Schoolreis; We wisselen per twee jaar de af; een busreis en een schoolreis in de buurt van school rondom een thema; Dit schooljaar is  een busreis gepland.

• Stamgroepsavond: Twee keer per jaar organiseren de kinderen een stamgroepsavond.

• Sport en spel: Op maandag en donderdag hebben de kinderen gymles in de sportzaal van Groot Klimmendaal. In april -mei kunnen ze meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi dat met de Arnhemse scholen wordt georganiseerd. 

• Jenaparlement: In het Jenaparlement wordt elke midden- en bovenbouwstamgroep door een kind vertegenwoordigd.

• Eindtoets; 18, 19 en 20 april 2017 maken de 8e jaars de verplichte eindtoets.

 

 

 

'Niets is mooier dan kinderen zich zien ontwikkelen tot zelfstandige mensen met hun eigen ideeën, kwaliteiten en initiatieven.'

 

Gymrooster

We gymen in de gymzaal van Klimmendaal, dit is op loopafstand van school.

Woensdag

08.45 - 09.30 Dennis

09.30 - 10.15 Jacq W

10.15 - 11.00 Angelique

11.00 - 11.45 Christian

Donderdag

08.45 - 09.30 Angelique

09.30 - 10.15 Jacq W

10.15 - 11.00 Christian

11.00 - 11.45 Dennis